Thủ tục hành chính

Giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi: Do công ty làm ăn thua lỗ nên chúng tôi muốn tiến hành giải thể doanh nghiệp. Xin Luật sư tư vấn, với trường hợp này chúng tôi sẽ phải làm như thế nào? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hòm thư tư vấn của SJK. SJK đưa ra tư vấn cụ thể như sau: Căn cứ Điều 59 Nghị định …

[Xem thêm ]

Thủ tục chấm dứt hoạt động khi sáp nhập doanh nghiệp

Câu hỏi của khách hàng: Chào Luật sư. Tôi có một số thắc mặc về sáp nhập công ty. Mong luật sư giải đáp. Công ty chúng tôi đã thực hiện sáp nhập với Công ty CP X. Theo quy định của pháp luật thì công ty chúng tôi sẽ phải chấm dứt hoạt động. Vậy, công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục gì …

[Xem thêm ]

Thủ tục hợp nhất công ty

Câu hỏi của khách hàng: Công ty tôi hiện nay là Công ty TNHH một thành viên. Để mở rộng tiềm năng của công ty, tôi có ý định hợp nhất với một công ty đối tác cùng trong lĩnh vực kinh doanh và cũng là công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi hai công ty của chúng tôi có hợp nhất được không và thủ tục …

[Xem thêm ]

Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Căn cứ pháp lí: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Điều lệ công ty chuyển …

[Xem thêm ]

Thành lập Hộ kinh doanh

Cơ sở pháp lí: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể …

[Xem thêm ]

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

Cơ sở pháp lí Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doang nghiệp Các trường hợp thay đổi thành viên công ty hợp danh Chấm dứt tư cách thành viên: tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: + Tự nguyện …

[Xem thêm ]

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản li kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng Cơ sở pháp lí: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sử đổi bổ sung Nghị định …

[Xem thêm ]