Hỏi - đáp pháp luật
Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua

Quy định về chào bán cổ phần của cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã thành lập được 3 tháng theo hình thức công ty cổ phần, gồm có 4 thành viên sáng lập. Tuy nhiên, đã hết hạn góp vốn theo quy định của pháp luật nhưng có 1 thành viên A chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Vậy cho tôi hỏi, số cổ phần A chưa thanh toán thì HĐQT …

[Xem thêm ]
Thanh lý tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Thanh lý tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Câu hỏi: Xin chào Luật sư SJK, tôi hiện đang là đại diện theo pháp luật của một công ty. Hiện nay, công ty chúng tôi làm ăn thua lỗ và quyết định phá sản. Vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi về thanh lý tài sản cũng như thứ tự phân chia tài sản của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn luật …

[Xem thêm ]
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã

Hỏi: Chúng tôi dự định thành lập hợp tác xã kinh doanh các sản phẩm về thủy sản. Xin cho biết nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã? Trả lời: Để có thể hiểu rõ hơn về nguyên tắc tổ chức cũng như hoạt động của hợp tác xã, chúng ta cần phải nắm rõ khái niệm về hợp tác xã. Theo quy định …

[Xem thêm ]
Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi: Do công ty làm ăn thua lỗ nên chúng tôi muốn tiến hành giải thể doanh nghiệp. Xin Luật sư tư vấn, với trường hợp này chúng tôi sẽ phải làm như thế nào? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hòm thư tư vấn của SJK. SJK đưa ra tư vấn cụ thể như sau: Căn cứ Điều 59 Nghị định …

[Xem thêm ]
Công chức, viên chức có được tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp không?

Công chức, viên chức có được tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp không?

Hỏi: Hiện nay, tôi đang là giảng viên (viên chức) của một trường đại học công lập tại Hà Nội. Tôi có nhu cầu tham gia vào hoạt động kinh doanh bằng cách trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh do một người bạn tôi thành lập. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì tôi có được thực hiện …

[Xem thêm ]
Thủ tục chấm dứt hoạt động khi sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục chấm dứt hoạt động khi sáp nhập doanh nghiệp

Câu hỏi của khách hàng: Chào Luật sư. Tôi có một số thắc mặc về sáp nhập công ty. Mong luật sư giải đáp. Công ty chúng tôi đã thực hiện sáp nhập với Công ty CP X. Theo quy định của pháp luật thì công ty chúng tôi sẽ phải chấm dứt hoạt động. Vậy, công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục gì …

[Xem thêm ]
Thủ tục hợp nhất công ty

Thủ tục hợp nhất công ty

Câu hỏi của khách hàng: Công ty tôi hiện nay là Công ty TNHH một thành viên. Để mở rộng tiềm năng của công ty, tôi có ý định hợp nhất với một công ty đối tác cùng trong lĩnh vực kinh doanh và cũng là công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi hai công ty của chúng tôi có hợp nhất được không và thủ tục …

[Xem thêm ]
Thủ tục hành chính
Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Căn cứ pháp lí: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Điều lệ công ty chuyển …

[Xem thêm ]
Thành lập Hộ kinh doanh

Thành lập Hộ kinh doanh

Cơ sở pháp lí: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể …

[Xem thêm ]
Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

Cơ sở pháp lí Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doang nghiệp Các trường hợp thay đổi thành viên công ty hợp danh Chấm dứt tư cách thành viên: tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: + Tự nguyện …

[Xem thêm ]
Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản li kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng Cơ sở pháp lí: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sử đổi bổ sung Nghị định …

[Xem thêm ]
Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Cổ phần chưa niêm yết

Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Cổ phần chưa niêm yết

Trường hợp Công ty Cổ phần chưa niêm yết có sự thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng kí trong Sổ đăng kí cổ đông của công ty, Công ty phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại Phòng đăng kí kinh doanh nới công ty đã đăng kí. Cơ sở pháp …

[Xem thêm ]
Tin pháp luật

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021 Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. Dưới đây là những điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư 2020: 1. Chính …

[Xem thêm ]
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ với nhiều điểm mới quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ với nhiều điểm mới quy định về hóa đơn điện tử

1. Về đối tượng áp dụng Ngoài các đối tượng đã được quy định tại Điều 2 Nghị định 119/2018/NĐ-CP là: - Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. - Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. - Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. - Cơ quan quản lý thuế các cấp …

[Xem thêm ]
Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động theo quy định Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021)

Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động theo quy định Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021)

1. Khái niệm và các loại tranh chấp lao động BLLĐ 2019 quy định: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện NLĐ với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan …

[Xem thêm ]
Những điểm mới về kỷ luật lao động từ 01/01/2021 doanh nghiệp, người lao động cần biết

Những điểm mới về kỷ luật lao động từ 01/01/2021 doanh nghiệp, người lao động cần biết

1. Khái niệm "Kỷ luật lao động" - BLLĐ 2019: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do NSDLĐ ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. - BLLĐ 2012: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời …

[Xem thêm ]
12 điểm mới người lao động cần biết về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi từ 01/01/2021

12 điểm mới người lao động cần biết về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi từ 01/01/2021

1. NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết về thời giờ làm việc Khoản 2 Điều 105 BLLĐ 2019 quy định NSDLĐ có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho NLĐ biết. Pháp luật hiện hành không quy định chi tiết về vấn đề này. 2. Về thời gian làm việc tiếp xúc với yếu …

[Xem thêm ]
Những điểm mới về lương, thưởng từ 01/01/2021 Người lao động cần biết

Những điểm mới về lương, thưởng từ 01/01/2021 Người lao động cần biết

1. NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác (Khoản 2 Điều 94) NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ. Trường hợp NLĐ không thể nhận lương trực tiếp thì NSDLĐ có thể trả lương cho người được NLĐ ủy quyền hợp pháp. NSDLĐ không được: - Hạn …

[Xem thêm ]
Những điểm mới về hợp đồng lao động năm 2021 người lao động cần biết

Những điểm mới về hợp đồng lao động năm 2021 người lao động cần biết

Nhiều điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 về Hợp đồng lao động mà người lao động cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân. 1. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế Bổ sung quy định: Mọi hợp đồng bất kể tên gọi là gì, đều được …

[Xem thêm ]
Bộ luật Lao động 2019 và toàn bộ điểm mới đáng chú ý

Bộ luật Lao động 2019 và toàn bộ điểm mới đáng chú ý

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý của Bộ luật này. 10 quy định mới về hợp đồng lao động Bộ luật Lao động 2019 quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về …

[Xem thêm ]
Những hành vi bị cấm tại Luật Doanh nghiệp 2020

Những hành vi bị cấm tại Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 liệt kê cụ thể 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động của doanh nghiệp (DN) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 7 nhóm hành vi bị cấm  Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các hành vi bị nghiêm …

[Xem thêm ]
Tư vấn đầu tư
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trên thực tế hiện nay với những thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh, thông tin nhà đầu tư và chính sách của pháp luật đã dẫn đến dẫn đến việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã gây ra vướng mắc không ít cho các nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. …

[Xem thêm ]
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành

Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư để thực hiện dự án, vấn đề xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) là một trong những nội dung quan trọng mà nhà đầu phải lưu ý. Dựa trên các quy định pháp luật về đầu tư hiện hành, trình tự, thủ tục xin cấp GCNĐKĐT đã được quy định tương đối rõ nét. Tuy …

[Xem thêm ]