VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG – MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG - MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG – MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Khảo sát xây dựng là một trong những quá trình cần thiết đối với chủ đầu tư cũng như trong quá trình tiến hành xây dựng công trình. Tuy pháp luật đã có những quy định cụ thể nhưng việc vi phạm về khảo sát xây dựng vẫn thường xảy ra. Vậy, vi phạm quy định về khảo sát xây dựng sẽ bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 16/2022/ND-CP?

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thế nào là khảo sát xây dựng?

Khảo sát xây dựng là việc khảo sát để thiết lập hoặc đánh dấu vị trí xây dựng, đường, vỉa hè… mà kĩ sư xây dựng đã thiết kế. Các điểm đánh dấu này thường được đặt theo một hệ tọa độ phù hợp được chọn cho dự án.

Khi tiến hành xây dựng thì cần phải khảo sát về địa hình, địa chất công trình… để đảm bảo tính khả thi khi tiến hành xây dựng.

Những yêu cầu đối với việc khảo sát xây dựng được quy định tại Luật xây dựng năm 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2020).

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

Căn cứ theo quy định tại điều 27 Nghị định 16/2022/ND-CP, cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về khảo sát xây dựng bị xử phạt theo từng trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chủ thể có một trong các hành vi sau:

+ Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt.

+ Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định.

+ Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định.

– Trường hợp 2: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với chủ thể có một trong các hành vi sau:

+ Không lập nhiệm vụ khảo sát hoặc không lập phương án kỹ thuật khảo sát.

+ Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng.

+ Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát .xây dựng.

+ Thực hiện khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt.

+ Thực hiện khảo sát không theo nhiệm vụ hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định.

+ Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát địa hình chưa phù hợp với hiện trạng, không được lập bởi cơ quan có tư cách pháp nhân tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng hoặc chỉ có bản đồ địa chính.

– Trường hợp 3: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với chủ thể hành vi:

Báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế xây dựng.

Ngoài chịu hình phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 điều 27 Nghị định này.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,