VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động xây dựng. Vậy, vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán xây dựng bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, dự toán ây dựng

Theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 83a Luật xây dựng năm 2014 được bổ sung tại khoản 26 điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020, công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, công trình xây dựng thuộc dự án PPP thành phần sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng với nội dung sự tuân thủ của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng.

Khi cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế xây dựng đồng thời cũng thẩm định dự toán xây dựng công trình với các nội dung theo quy định của pháp luật xây dựng.

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng.

Căn cứ theo quy định tại điều 29 Nghị định 16/2022/ND-CP, Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ thể có một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế.

+ Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài hình thức phạt tiền, chủ thể vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định:

+ Buộc hủy kết quả thẩm tra với hành vi hực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế.

+ Buộc lập lại kết quả thẩm tra với hành vi báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?Ô?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: