Tư vấn bất động sản

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐÃ ĐĂNG KÝ

Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân. Cơ quan thực hiện:Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thành phần hồ sơ a) Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất đã …

[Xem thêm ]
ĐĂNG KÝ BẢO LƯU QUYỀN SỬ HỮU TRONG TRƯỜNG HỢP MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CÓ BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU

ĐĂNG KÝ BẢO LƯU QUYỀN SỬ HỮU TRONG TRƯỜNG HỢP MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CÓ BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU

Bảo lưu quyền sở hữu là biện pháp bảo đảm áp dụng trong hợp đồng mua bán tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu và chỉ chuyển giao cho bên mua khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ (Khoản 1 điều 331 Bộ luật dân sự 2015). Theo quy định tại Điều 331 Bộ luật dân sự 2015 …

[Xem thêm ]
ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở MÀ TÀI SẢN ĐÓ ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở MÀ TÀI SẢN ĐÓ ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

Đối tượng thực hiện:Hộ gia đình, cá nhân. Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thành phần, số lượng hồ sơ a) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà …

[Xem thêm ]
ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”. Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Tài sản gắn …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Điều 612 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác” Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, …

[Xem thêm ]

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA Mục đích của việc CĐCCCT là nâng cao hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, nhằm bảo đảm thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; phát triển bền vững và nâng …

[Xem thêm ]
Tư vấn đầu tư
LỢI DỤNG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỂ TRỤC LỢI – HÀNH VI VÔ NHÂN ĐẠO VÀ MỨC XỬ PHẠT LÊN TỚI 10 TRIỆU ĐỒNG.

LỢI DỤNG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỂ TRỤC LỢI – HÀNH VI VÔ NHÂN ĐẠO VÀ MỨC XỬ PHẠT LÊN TỚI 10 TRIỆU ĐỒNG.

1. Người giám hộ là gì? Cũng đã có không ít các nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm về người giám hộ, những tựu chung lại có thể hiểu người giám hộ có thể là cá nhân hoặc là cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định hoặc được cử làm người giám hộ để có thể dễ dàng thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ …

[Xem thêm ]
ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA KHI MUA CHUNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA KHI MUA CHUNG ĐẤT

Hiện nay, với lợi nhuận hấp dẫn đến từ bất động sản, hay do nhu cầu sử dụng cũng như đầu tư, các đương sự thực hiện góp tiền mua chung một mảnh đất hoặc một căn hộ. Lúc này, quan hệ dân sự phát sinh trách nhiệm pháp lý là đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tranh …

[Xem thêm ]
TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bạn là chủ kinh doanh và đang muốn tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư. Chúng tôi nhận thấy việc chuyển nhượng dự án đặt ra không ít khó khăn, rủi ro nếu khách hàng không tìm hiểu kỹ. Do đó, để giúp Khách hàng tiết kiệm được thời gian trong quá trình thực hiện, Cổ phần phát triển SJK Việt Nam sẽ chia …

[Xem thêm ]
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Kể từ sau tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO) đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ trở thành thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NĂM 2021

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Căn cứ pháp lý Luật Đầu tư 2020. Nghị định 31/2021/NĐ-CP Nghị định của chính phủ hướng dẫn luật đầu tư 2. Một số khái niệm Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của …

[Xem thêm ]
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau đây là trình tự, thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư. I. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Nhà đầu tư khi thực hiện …

[Xem thêm ]
Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Sự phát triển của các dự án bất động sản và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu thầu và hoạt động tại Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy …

[Xem thêm ]
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2021, pháp luật Việt Nam có rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài cần tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo các điều kiện …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trên thực tế hiện nay với những thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh, thông tin nhà đầu tư và chính sách của pháp luật đã dẫn đến dẫn đến việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã gây ra vướng mắc không ít cho các nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. …

[Xem thêm ]
Tư vấn Hình sự

Phạm vi của quyền phòng vệ chính đáng trong BLHS 2015

Phạm vi của quyền phòng vệ chính đáng là việc đề cập đến giới hạn; mức độ của hành vi phòng vệ. 1. Chống trả cần thiết Theo quy định tại Điều 22 BLHS 2015; hành vi chống trả từ người phòng vệ chính đáng phải là hành vi chống trả sự tấn công “một cách cần thiết”. Tức là hành vi chống trả của …

[Xem thêm ]

Phòng vệ chính đáng được hiểu như thế nào theo BLHS

Phòng vệ chính đáng nhằm ngăn chặn những hành vi nguy hiểm; dũng cảm đấu tranh chống hành vi nguy hiểm; bảo vệ lợi ích nói chung của xã hội. 1. Khái quát chung: Đây là chế định pháp lý thể hiện quyền của công dân. Trong đó Nhà nước cho phép một người vì bảo vệ quyền; hoặc lợi ích chính đáng của …

[Xem thêm ]

Vô tình không biết vận chuyển ma túy thì xử lí như thế nào

Vô tình không biết vận chuyển ma túy, người vận chuyển sẽ bị xử lí như thế nào? 1. Dấu hiệu định tội Chủ thể. Người vận chuyển đủ 16 tuổi trở lên sẽ chịu trách nhiệm khi có hành vi vi phạm pháp luật; về tội tội vận chuyển trái phép ma túy. Về mặt khách quan. Người phạm tội sử dụng các phương …

[Xem thêm ]

Hành động vượt quá phòng vệ chính đáng dẫn tới hậu quả xấu xử lí ra sao

Hành động phòng về chính đáng là quyền của mọi công dân; có thể tự bảo vệ lợi ích của chính mình, của người khác. Tuy nhiên vượt quá phòng vệ chính đáng là điều không cần thiết, dẫn tới những hậu quả khôn lường. 1. Hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hiểu như thế nào: Hành vi này được …

[Xem thêm ]

Để chó thả rông cắn thiệt mạng người bị xử lí hình sự như thế nào?

Để chó thả rông cắn thiệt mạng người có phải chịu TNHS hay không; đây là câu hỏi mà nhiều người cảm thấy băn khoăn và thắc mắc. 1. Pháp luật về hành vi thả rông động vật nuôi: Theo điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi thả rông động vật nuôi …

[Xem thêm ]

Không có khả năng trả nợ thì bị xử lý như thế nào theo BLHS

1. Xem lại việc giao dịch giữa bên muốn vay và bên cho vay Trường hợp có hợp đồng giao dịch; thì bên vay phải thực hiện đúng như đã thỏa thuận trong hợp đồng đó. Theo quy định tại Điều 466 BLDS 2015. Trường hợp không có hợp đồng giao dịch giữa các bên. Phải chứng minh, tìm lại được sự tồn tại …

[Xem thêm ]

Tự ý xâm phạm vào nhà rồi đánh người thì phạm tội gì

1. Hành vi trên phạm tội gì? Hành vi tự ý xâm phạm vào nhà rồi đánh người có thể bị truy tố về các tội như: Tội xâm phạm chỗ ở người khác Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác Mặc khác, nếu có tình tiết làm hỏng, hủy hoại tài sản của nhà người đó; thì người có …

[Xem thêm ]

Một số đề xuất triển khai có hiệu quả quy định về tội chống người thi hành công vụ

Một số đề xuất dưới đây phần nào có thể tham khảo; để có thể triển khai quy định về tội phạm này một cách có hiệu quả hơn. Thứ nhất, đề xuất chỉ truy cứu TNHS về tội đối với các hành vi trong trường hợp cụ thể. Cụ thể, đó là khi nào hành vi dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ bị truy cứu …

[Xem thêm ]

Chống người thi hành công vụ – Tội làm nhục liên quan đến người thi hành công vụ

Tội làm nhục người khác; trong trường hợp có tính tiết định khung hình phạt tăng nặng “đối với người đang thi hành công vụ”; là trường hợp phạm tội được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 155 BLHS năm 2015. Theo đó, làm nhục người đang thi hành công vụ là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm; danh …

[Xem thêm ]

Chống người thi hành công vụ – Cố ý gây thương tích liên quan đến người thi hành công vụ

1. Khái quát chung Khác với tội giết người, ở tội cố ý gây thương tích; hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác; dấu hiệu “đối với người thi hành công vụ” không chỉ là dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng; mà còn được quy định là dấu hiệu định tội của tội này. Cụ thể: Xem thêm: CHỐNG NGƯỜI THI …

[Xem thêm ]
Tư vấn luật
RÚT LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THEO QUY ĐỊNH

RÚT LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THEO QUY ĐỊNH

Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân được xem là loại hình doanh nghiệp phổ biến. Vậy lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân thu được từ những nguồn nào và chủ doanh nghiệp tư nhân rút lợi nhuận như thế nào? Hãy cùng SJKLAW giải đáp thắc mắc này trong bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp …

[Xem thêm ]
CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN               

CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN               

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do duy nhất một các nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình. Vậy Các trườn hợp bị giải thể của doanh nghiệp tư nhân là gì? Cần lưu ý và chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Hãy cùng SJKLAW tìm hiểu trong bài …

[Xem thêm ]
TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

TRẢ CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ tức là một khái niệm phổ biến trong công ty cổ phần được hiểu là một khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần. Vậy việc trả cổ tức trong công ty cổ phần được quy định như thế nào? Hãy cùng SJKLAW tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp năm 2020 Cổ tức là gì? Có …

[Xem thêm ]
Trách nhiệm của doanh nghiệp với bệnh nghề nghiệp của lao động

Trách nhiệm của doanh nghiệp với bệnh nghề nghiệp của lao động

Trách nhiệm của doanh nghiệp với bệnh nghề nghiệp của lao động Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, đơn vị sử dụng lao động phải có nghĩa vụ tổ chức khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và có biện pháp chữa trị kịp thời, giúp đảm bảo sức khỏe cho …

[Xem thêm ]
Bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp là bệnh do ảnh hưởng từ tính chất công việc khiến sức khỏe suy giảm. Hôm nay, SJKLAW sẽ cùng bạn nghiên cứu về các loại bệnh nghề nghiệp thông qua bài viết sau     1. Bệnh nghề nghiệp Căn cứ theo Khoản 9 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, thì bệnh nghề nghiệp là những …

[Xem thêm ]
Trường hợp người lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép lao động

Trường hợp người lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động là một trong những giấy tờ quan trọng của lao động nước ngoài tại Việt Nam. Giấy tờ này giúp người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp, người nước ngoài không cần cấp giấy phép lao động vẫn được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. …

[Xem thêm ]
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Câu hỏi: Xin chào, tôi làm Rin đến từ Nhật Bản. Hiện đang sinh sống và công tác tại Việt Nam. Do bất cẩn nên tôi làm mất giấy phép lao động. Mong luật sư tư vấn giúp tôi về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Tôi xin cảm ơn! Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Hồ sơ bạn cần có …

[Xem thêm ]
Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động (GPLĐ) là một trong những giấy tờ rất quan trọng của người lao động nước ngoài. Bởi phải có giấy phép lao động thì người nước ngoài mới được phép làm việc tại Việt Nam. Hôm nay, SJKLAW sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn về loại giấy tờ này Thứ nhất, Ta cần hiểu GPLĐ là gì. Hiểu đơn …

[Xem thêm ]
Tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19

Tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19

Câu hỏi: Năm nay do tình hình Covid diễn biến phực tạp, kinh tế - xã hội gặp nhiều biến động. Tôi đã bị phía công ty yêu cầu tạm hoãn hợp đồng lao động với lý do dịch bệnh Covid-19. Luật sư cho tôi hỏi, trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, tôi có được hưởng lương hay trợ cấp gì không? Trả …

[Xem thêm ]
Tư vấn tài chính
BIDV hạ tiếp lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng trong dịch

BIDV hạ tiếp lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng trong dịch

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV") tiếp tục giảm lãi suất cho vay, còn từ 5,5% một năm nhằm giúp khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt khó, phục hồi kinh doanh. Các khách hàng cá nhân tham gia gói vay 30.000 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV từ nay đến 30/9 sẽ được hưởng lãi suất …

[Xem thêm ]
Chọn đúng thời điểm trên thị trường

Chọn đúng thời điểm trên thị trường

Bất cứ ai cũng mong muốn có thể đầu tư đúng thời điểm, nhưng thực tế chúng ta không phải lúc nào cũng gặp được thời điểm tốt. Mọi quyết định đều phụ thuộc vào sự nỗ lực hết mình để nghiên cứu thị trường và đưa ra các quyết định hợp lý, không phải theo cảm xúc để quyết định. Không bao giờ nên mua một …

[Xem thêm ]
8 mẹo nhỏ để quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

8 mẹo nhỏ để quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

Cho dù doanh nghiệp của bạn đang phát triển hay đang chật vật thì việc quản lý dòng tiền một cách hiệu quả cũng là tuyệt đối quan trọng. Có thể bạn đã từng biết con số thống kê rằng có đến trên 50% số doanh nghiệp bị phá sản vẫn đang làm ăn có lãi, nhưng họ chỉ cạn tiền mà thôi. Với doanh nghiệp vừa …

[Xem thêm ]