VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm nhiều công đoạn phức tạp, có những công việc ẩn chứa không ít những rủi ro khi thực hiện. Do vậy, để đảm bảo các nguyên tắc an toàn, pháp luật xây dựng đã đặt ra vấn đề phải quản lý đối với máy, thiết bị yêu cầu về an toàn nhằm giảm thiểu các sự cố tai …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH – XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

Nghiệm thu công trình được coi là việc kiểm định chất lượng của một công trình sau khi xây dựng để đưa vào xử dụng. Việc thực hiện nghiệm thu công trình là bước rất quan trọng và cần thiết trong xây dựng bởi đây chính là những cơ sở để đảm bảo sự an toàn và chất lượng công trình mà nhà thầu đã cam …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, SỬ DỤNG SỐ LIỆU, TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, SỬ DỤNG SỐ LIỆU, TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Theo nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng có mức xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Căn cứ pháp lí Nghị …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH KHI XẢY RA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THẾ NÀO?

VI PHẠM QUY ĐỊNH KHI XẢY RA SỰ CỐ CÔNG TRÌNH BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THẾ NÀO?

Trong quá trình thi công, xây dựng, vận hành và thác sử dụng công trình, sự cố công trình được xem là nỗi ám ảnh để lại những hậu quả nặng nề về cả vật chất lẫn tinh thần, thậm chí là tính mạng của con người. Do vậy, pháp luật về xây dựng đã ban hành những quy định về việc xử lí và khắc phục sự cố …

[Xem thêm ]
XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG

Theo quy định tại Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, chủ thể vi phạm quy định về quản lí và lưu trữ hồ sơ có mức xử phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn xử phạt vi phạm quy định về quản lí, lưu trữ hồ sơ xây dựng trong …

[Xem thêm ]
CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền nhằm xác định hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức để áp dụng các hình thức xử phạt và các biện pháp cưỡng chế khác do pháp luật quy định. Trong lĩnh vực xây dựng, hình thức xử phạt vi phạm hành chính là chế …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Theo quy định tại Nghị định 16/2020/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình có mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng theo từng trường hợp khác nhau. Căn cứ pháp lí Nghị định 16/2020/ND-CP quy định xử phạt vi phạm …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ THỂ BỊ PHẠT LÊN ĐẾN 120 TRIỆU ĐỒNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ THỂ BỊ PHẠT LÊN ĐẾN 120 TRIỆU ĐỒNG

Theo quy định tại Nghị định 16/2019/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, chủ thể vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng có thể sẽ bị xử phạt lên đến 120 triệu đồng. Căn cứ pháp lí Nghị định 16/2019/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây …

[Xem thêm ]