XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ NHÀ Ở

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ NHÀ Ở

Nhà ở được xem là một trong những vấn đề quan trọng được Nhà nước quan tâm trong việc quản lí. Bởi đây không chỉ là nhu cầu sinh sống và sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn là một trong những bước đệm nền tảng co sự phát triển kinh tế. Với mỗi loại Nhà ở, Nhà nước ta sẽ có những phương thức …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG – MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG – MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH?

Theo quy định tại Nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về quản lí, vận hành và sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng có mức xử phạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả. Căn cứ pháp lí Nghị định …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN – MỨC XỬ PHẠT ĐẾN 250 TRIỆU ĐỒNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN – MỨC XỬ PHẠT ĐẾN 250 TRIỆU ĐỒNG

Theo quy định tại Nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt hành chính về xây dựng, chủ thể có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản có thể phải chịu mức xử phạt lên đến 250 triệu đồng. Căn cứ pháp lí Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Theo quy định tại Nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản có thể bị xử phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng. Căn cứ pháp lí Nghị …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ, NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, NHÀ Ở XÃ HỘI

Quản lí, sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc quyền quản lí của Nhà nước, nhà ở xã hội là một trong các nội dung quan trọng của pháp luật về quản lí nhà ở. Pháp luật hiện hành cũng đã có nhưng quy định cụ thể về vấn đề này trong Luật nhà ở và một số văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng trên thực tế …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ

Nhắc đến biệt thự, chúng ta thường nghĩ ngay đây là một công trình xây dựng lớn tạo ra một căn nhà bề thế và sang trọng. Trên thực tế, việc sủ dụng nhà biệt thự cũng là một vấn đề cần được quan tâm và được pháp luật quy định tại nghị định số 99/2015/ND-CP hướng dẫn Luật nhà ở. Vậy, việc áp dụng các …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÍ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định tại Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, mức xử phạt đối với đơn vị quản lí có hành vi vi phạm quy định về quản lí sử dụng nhà chung cư lên đến 100 triệu đồng Căn cứ pháp lí Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây …

[Xem thêm ]

VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định tại Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, mức xử phạt đối với người sử dụng nhà chung cư có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư là từ 20.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Căn cứ pháp lí Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ – XỬ PHẠT THẾ NÀO?

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội và tốc độ của đô thị hóa, công trình ngầm đô thị đã và đang được nhiều nước trên thế giới và các nhà chuyên môn, chính quyền nhiều đô thị lớn ở Việt Nam quan tâm. Đây được xem là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kỹ thuật đô thị có vai trò …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÂY XANH, CÔNG VIÊN VÀ VƯỜN HOA BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÂY XANH, CÔNG VIÊN VÀ VƯỜN HOA BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO?

Bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa là một trọng những hoạt động quan trọng và cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường công cộng. Về vấn đề này, chính phủ đã có những quy định cụ thể được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Vậy, chủ thể có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, …

[Xem thêm ]