Một số vấn đề về hòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam

Một số vấn đề về hòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam

1. Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai Trong quan hệ dân sự, mỗi chủ thể tham gia đều tồn tại những quyền và lợi ích không giống nhau. Chính vì vậy, nhiều trường hợp vì định hướng quyền lợi của mình mà ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. …

[Xem thêm ]

Thủ tục tặng cho đất đai: Toàn bộ hướng dẫn chi tiết nhất

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả tiền. Dưới đây là thủ tục tặng cho đất đai theo quy định mới nhất. Căn cứ: - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Đất đai năm 2013; - Nghị định …

[Xem thêm ]

Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 45/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính …

[Xem thêm ]

Đất đang tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Tại Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định như sau: " Điều 101. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về về quyền sử dụng đất 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày …

[Xem thêm ]

Thủ tục làm Sổ đỏ: 6 quy định phải biết khi làm Sổ đỏ

Hiện nay, thủ tục làm Sổ đỏ là một trong những thủ tục mà người dân khó thực hiện nhất. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục làm Sổ đỏ 2020 với các quy định từ điều kiện được cấp Sổ đỏ, hồ sơ, các bước thực hiện thủ tục, các khoản tiền phải nộp. Lưu ý: Thủ tục làm Sổ đỏ dưới đây được áp dụng từ ngày …

[Xem thêm ]
Luật Đất đai 2013 (Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013)

Luật Đất đai 2013 (Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013)

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất …

[Xem thêm ]