PHÂN BIỆT PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 2

               Lý lịch tư pháp cho biết tình trạng án tích của một cá nhân và có giá trị trong một số công việc như đảm nhiệm chức vụ công ty, xem xét trong việc điều tra phá án. Tuy nhiên, lý lịch tư pháp lại có  hai mẫu khác nhau, khiến nhiều cá nhân không biết khi nào sử dụng mẫu nào. …

[Xem thêm ]