Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và một số vấn đề pháp lý

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và một số vấn đề pháp lý

Như chúng ta đã biết, chức năng chính và bản chất của nhãn hiệu là để người tiêu dùng phân biệt một sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ) của các cá nhân/tổ chức này với cá nhân/tổ chức khác. Chính vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu (hay còn gọi là xác lập quyền của chủ sở hữu với nhãn hiệu) và tạo cho mình …

[Xem thêm ]
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

1. Khái niệm hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan Khi tác phẩm được sáng tạo ra, cuộc biểu diễn được thực hiện, một bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được định hình thì mong muốn của tác giả, chủ sở hữu những đối tượng đó là những sản phẩm do họ làm ra đến được với công chủng …

[Xem thêm ]
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan a) Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là người được hưởng các quyền nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu có thể tự …

[Xem thêm ]
Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, các quyền của chủ thể quyền liên quan có thời hạn bảo hộ chung là năm mười năm, không phân biệt đó là quyền nhân thân hay quyền tài sản. Đây là điểm khác biệt cơ bản nếu so sánh quyền liên quan với quyền tác giả vì trong quyền tác giả thì thời hạn bảo …

[Xem thêm ]
Nội dung của quyền liên quan đến quyền tác giả

Nội dung của quyền liên quan đến quyền tác giả

Nội dung quyền liên quan là tổng hợp các quyền nhân thân và quyền tài sản mà pháp luật đã xác định mà chủ thể quyền liên quan được hưởng đối với kết quả lao động sáng tạo của họ. 1. Quyền và nghĩa vụ của người biểu diễn Loại hình của các tác phẩm văn học, nghệ thuật nói chung hết sức đa dạng và …

[Xem thêm ]
Chủ thể quyền liên quan đến quyền tác giả

Chủ thể quyền liên quan đến quyền tác giả

1. Người biểu diễn Người biểu diễn là người sử dụng tác phẩm của người khác một cách sáng tạo trong sự thể hiện các tác phẩm văn học nghệ thuật, bao gồm diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật. Trong đó, nếu người biểu diễn tự mình đầu tư tài …

[Xem thêm ]
Khái niệm và đặc điểm quyền liên quan đến quyền tác giả

Khái niệm và đặc điểm quyền liên quan đến quyền tác giả

  1. Khái niệm Quyền liên quan đến quyền tác giả được giải thích tại khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ là: “Quyển của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá”. Trong Công ước Berne, quyền liên quan …

[Xem thêm ]
Nội dung quyền tác giả

Nội dung quyền tác giả

Quyền tác giả và nội dung quyền tác giả là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Nếu quyền tác giả là khái niệm rộng xác định tất cả các vấn đề liên quan đến tác phẩm thì nội dung quyền của tác giả là khái niệm hẹp chỉ nhằm xác định các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, của chủ sở hữu quyền …

[Xem thêm ]
Chủ thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành

Chủ thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành

Chủ thể của quyền tác giả được hiểu là các cá nhân, tổ chức có các quyền nhất định đối với một tác phẩm, bao gồm tác giả của tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. 1. Tác giả của tác phẩm Quá trình tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học là quá trình hoạt động sáng tạo của …

[Xem thêm ]
Tác phẩm là gì? Phân loại tác phẩm

Tác phẩm là gì? Phân loại tác phẩm

1. Khái niệm tác phẩm Luật sở hữu trí tuệ đã quy định về các loại hình tác phẩm (TP) được bảo hộ tại Điều 14. Căn cứ vào các quy định này, kết hợp với quy định tại Công ước Beme về tác phẩm và thông qua một số quy định trong Nghị định của Chính phủ số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết …

[Xem thêm ]