Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Mặc  dù theo Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết dịch vụ kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản lại quy định rất rõ phạm vi và hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục và hướng dẫn điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản

+ Luật Đầu tư 2020;

+ Luật Doanh nghiệp 2020

+ Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

+ Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

+ Thông tư 11/2015/TT-BXD;

+ Thông tư 28/2016/TT-BXD.

Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty kinh doanh bất động sản dưới các hình thức:

+ Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

+ Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư sẽ bao gồm:

+ Cá nhân nhà đầu tư nước ngoài

+ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Như vậy, người nước ngoài bao gồm cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam đều có quyền thành lập công ty và được phép kinh doanh theo các hình thức phân tích nêu trên.

Các ngành nghề kinh doanh bất động sản người nước ngoài được kinh doanh bao gồm

+ Kinh doanh bất động sản;

+ Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;

+ Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Điều kiện người nước ngoài thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người có chứng chỉ phải là người Việt Nam. Do đó, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tuyển dụng nhân sự Việt Nam có chứng chỉ hành nghề để thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý: Người có chứng chỉ môi giới bất động sản có thể là chủ sở hữu công ty hoặc nhân viên công ty được bổ nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp;

Điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Riêng đối với dịch vụ kinh doanh sàn giao dịch bất động sản công ty phải xin phép thành lập sàn giao dịch bất động sản tương tự như công ty vốn Việt Nam.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

+ Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

+ Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

+ Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;

+ Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Hồ sơ xin thành lập sàn giao dịch bất động sản hoạt động,

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

+ Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);

+ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản như hợp đồng thuê nhà, thu trụ sở;

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Các điều kiện khác liên quan nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thành lập công ty bất động sản tại Việt Nam

Đối với nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Đối với nhà đầu tư là công ty nước ngoài là công ty nước ngoài

+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

+ Hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

+ Hộ chiếu công chứng của giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam (Nếu là người nước ngoài Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

+ Điều lệ công ty nước ngoài (Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài);

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản

Thời gian SJK Việt Nam hỗ trợ và hoàn thành thủ tục cho nhà đầu tư thông thường từ 20-25 ngày làm việc sẽ hoàn thành các thủ tục như sau:

+ Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo, chuyển hồ sơ khách hàng ký, nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư;

+ Khắc dấu pháp nhân;

+ Khắc dấu chức danh cho giám đốc công ty;

+ Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục sau khi công ty được thành lập…

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SJK VIỆT NAM

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

Tags: , ,