Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần Phát triển SJK Việt Nam

Giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần Phát triển SJK Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển SJK Việt Nam ("SJK Việt Nam") là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ: Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, Tư vấn và môi giới bất động sản cao cấp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận... Hiện …

[Xem thêm ]