XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Một công trình có được xây dựng một cách kĩ lưỡng, cẩn thận, khoa học cũng không thể tránh khỏi sự tàn phá, ăn mòn của những nguyên nhân khách quan như thiên nhiên, quá trình sử dụng. Vì vậy, trách nhiệm bảo hành, bảo trì của cá nhân, tổ chức thi công là điều cần thiết. Vậy, nếu chủ thầu không chịu bảo hành công trình thì phải làm gì? Hành vi này có bị xử phạt không? Nếu có thì mức xử phạt vi phạm quy định về bảo hành và bảo trì công trình là bao nhiêu?

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Nghị định số 06/2021/ND-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lí chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng – Mức phạt hành chính?

Căn cứ theo quy định tại điều 38 Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, chủ thể vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng bị xử phạt cụ thể trong từng trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Đối với hành vi không lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

– Trường hợp 2: Đối với hành vi không lập quy trình bảo trì hoặc lập quy trình bảo trì không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

– Trường hợp 3: Đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài ra, Chủ thể vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu cả theo quy định tại khoản 4 điều 38 Nghị định này. Cụ thể như sau:

+ Buộc lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình gửi chủ đầu tư theo quy định với hành vi ở trường hợp 1 nêu trên.

+ Buộc lập quy trình bảo trì theo quy định với hành vi ở trường hợp 2.

+ Buộc thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định với hành vi ở trường hợp 3.

Xem thêm: Luật xây dựng sửa đổi 2020.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,