TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG?

1.Hiểu như thế nào là đại diện theo ủy quyền Có nhiều cách hiểu về vấn đề này, tuy nhiên có thể hiểu đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Vậy loại đại diện này có gì khác so với đại diện theo pháp luật? So với đại diện …

[Xem thêm ]
TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG?

Về khái niệm Có thể hiểu, đại diện theo pháp luật hay còn gọi là đại diện đương nhiên được xác lập theo quyết định của cơ quan NN có thẩm quyền và theo điều lệ pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Đại diện theo Pl là loại đại diện mặc nhiên và có sự ổn định về người đại diện. Căn cứ pháp …

[Xem thêm ]
CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Hiểu như thế nào là đại diện? và đại diện giữa vợ và chồng? Có nhiều khái niệm về đại diện, theo từ điển tiếng việt thì đại diện là sự thay mặt cho một cá nhân hoặc tập thể nào đó. Còn theo từ điển Luật học thì lại quy định đại diện là việc một người hoặc một cơ quan, tổ chức nhân danh người …

[Xem thêm ]
PHÁP LUẬT HÔN NHÂN QUY ĐỊNH NHU THẾ NÀO VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

PHÁP LUẬT HÔN NHÂN QUY ĐỊNH NHU THẾ NÀO VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Về khái niệm đăng ký kết hôn Có nhiều khái niệm về ĐKKH, tuy nhiên có thể hiểu khái quát rằng ĐKKH là thủ tục cần thiết để hôn nhân hợp pháp và được nhà nước bảo hộ. Việc ĐKKH nhất thiết phải tuân thủ đúng những quy định của PL về thẩm quyền và thủ tục đăng ký. Luật hôn nhân quy định như …

[Xem thêm ]
YẾU TỐ NÀO TÁC ĐỘNG TỚI PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VIỆC KẾT HÔN?

YẾU TỐ NÀO TÁC ĐỘNG TỚI PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VIỆC KẾT HÔN?

Pháp luật điều chỉnh việc kết hôn giữa các cặp vợ chồng chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Dưới đây là một số yếu tố cơ bản: Thứ nhất, chi phối bởi yếu tố tự nhiên Bởi con người vốn là một thực thể của thế giới tự nhiên và con người phải tôn trọng các quy luật của thế giới tự nhiên. Do đó khi điều …

[Xem thêm ]
CÁC TRƯỜNG HỢP CẤM KẾT HÔN THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN HIỆN HÀNH

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤM KẾT HÔN THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN HIỆN HÀNH

1. Về căn cứ pháp lý quy định các trường hợp cấm kết hôn - Theo quy định tại các điểm a;b;c và d thuộc khoản 2 Điều 5 pháp luật HN&GĐ năm 2014 2. Những trường hợp mà luật cấm kết hôn a. Cấm kết hôn giả tạo Theo khoản 11 Điều 3 luật này cũng có quy định cụ thể về khái niệm kết hôn giả tạo. …

[Xem thêm ]
PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI

Hiểu như thế nào về hôn nhân đồng giới tính? - Người đồng giới (đồng tính) có thể hiểu  là những người mà giới tính của họ có sự khác biệt với những người bình thường khác bao gồm như sau: đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hoặc người là người đã chuyển giới. Để kết hôn với nhau và hình …

[Xem thêm ]
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN?

Qua thực tiễn thi hành, có thể thấy rằng nghĩa vụ cấp dưỡng cả về quy định pháp luật và cả thực tiễn áp dụng còn gây ra nhiều vướng mắc, bất cập cho cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là một số kiến nghị góp phần hoàn thiện vấn đề này: Một số những kiến nghị về hoàn thiện pháp luật Thứ …

[Xem thêm ]
MỘT SỐ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN

MỘT SỐ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN

Mặc dù pháp luật hiện hành cũng đã cải thiện và thay đổi nhiều về chế định cấp dưỡng, tuy nhiên cùng với sự thay đổi của xã hội thì một số chỗ trong các quy định về chế định này còn gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc nhất định. Cụ thể như sau: Khó khăn, vướng mắc về đối tượng được cấp …

[Xem thêm ]
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

Trên thực tế đã có rất nhiều vợ chồng sau khi ly hôn mà không thực hiện tốt nghĩa vụ cấp dưỡng của mình, nên đã gây ra nhiều khó khăn cho người trực tiếp nuôi con và cũng gây thiệt thòi cho những người con vốn đã chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần, tình cảm. Do đó, để góp phần bảo đảm Quyền …

[Xem thêm ]