ĐỐI TƯỢNG BẢO ĐẢM CỦA BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

ĐỐI TƯỢNG BẢO ĐẢM CỦA BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

1. Khái niệm về bảo lưu quyền sở hữu Nếu như nhìn nhận dưới góc độ khoa học thì bảo lưu có thể hiểu là việc giữ nguyên không thay đổi và chừa lại để dùng khi cần. còn bảo lưu quyền sở hữu chính là việc mà chủ sở hữu sẽ giữ lại quyền sở hữu tài sản mà đáng lẽ ra nó phải được chuyển cho bên mua tính …

[Xem thêm ]
BIỂU HIỆN CỦA HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ LÀ GÌ?

BIỂU HIỆN CỦA HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ LÀ GÌ?

Hiểu như thế nào về “bí mật đời tư” Về khái niệm này thì bộ luật dân sự không đưa ra một khái niệm cụ thể, nên dẫn đến rất nhiều những quan điểm khác nhau khi đề cập đến khái niệm này. Thế nhưng dựa vào sự tổng hợp của nhiều nghiên cứu có thể hiểu dựa theo sự liên kết của hai khái niệm bí mật và …

[Xem thêm ]
ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH BLDS 2015

ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH BLDS 2015

Sinh-lão-bệnh-tử” là một loại quy luật tất yếu của đời người mà không ai có thể cưỡng cầu được. Do vậy, vì không thể báo trước được nên để bảo vệ những quyền cơ bản của con người, pháp luật cho phép họ có quyền định đoạt tài sản của mình theo ý chí của bản thân và Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra …

[Xem thêm ]

BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH CHIẾM HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

Hiểu như thế nào về chiếm hữu và quyền chiếm hữu Về khái niệm chiếm hữu có thể hiểu theo điều 179 BLDS 2015 như sau: Chiếm hữu là việc mà chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân) nắm giữ và chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.  Cũng căn cứ theo quy định …

[Xem thêm ]
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Một số khái niệm có liên quan Pháp luật nước ta cũng đã đặt ra nhiều quy định nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân và tổ chức, thế nhưng lại chưa có một quy định nào nêu khái quát về khái niệm danh dự nhân phẩm và uy tín. Mặc dù vậy, qua quá trình nghiên cứu thì có thể đúc rút …

[Xem thêm ]
CÁC QUYỀN NHÂN THÂN GẮN LIỀN VỚI CHỦ THỂ TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CÁC QUYỀN NHÂN THÂN GẮN LIỀN VỚI CHỦ THỂ TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Quyền nhân thân là một loại quyền dân sự được gắn liền với một chủ thể, về nguyên tắc thì nó không thể chuyển gao cho người khác. Đây được xem là quyền dân sự tuyệt đối và đặc biệt nên luôn được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng và không bị phụ thuộc vào bất kì một yếu tố nào như …

[Xem thêm ]
QUYỀN XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

QUYỀN XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Hiểu như thế nào về quyền xác định dân tộc Về vấn đề này cũng có nhiều quan điểm khác nhau đưa ra, nhưng tựu chung lại có thể hiểu quyền xác định dân tộc là một quyền nhân thân của cá nhân được PL công nhận và bảo vệ. Cũng theo quy định của PL thì mỗi cá nhân được sinh ra đều được xác định dân …

[Xem thêm ]
QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC QUYỀN TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC QUYỀN TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO?

Hiểu như thế nào về quyền nhân thân? Có nhiều nghiên cứu về khái niệm quyền nhân thân của cá nhân, pháp luật dân sự cũng đưa ra những quy định chung nhất về quyền nhân thân. Từ đó có thể hiểu quyền nhân thân theo nghĩa khách quan là tổng hợp tất cả QPPL do nhà nước ban hành, trong đó có chưa …

[Xem thêm ]