Thông báo tuyển dụng tại SJK Việt Nam Tháng 3/2020 – ĐÃ HẾT HẠN

Thông báo tuyển dụng tại SJK Việt Nam Tháng 3/2020 – ĐÃ HẾT HẠN

Công ty cổ phần Phát triển SJK Việt Nam (SJK Việt Nam) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109130649 ngày 16/3/2020 với lĩnh vực hoạt động chính là Tư vấn đầu tư bất động sản, Tư vấn quản lý, Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, ... Hiện nay, SJK Việt Nam có nhu cầu …

[Xem thêm ]