TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong quan hệ pháp luật lao động, quyền hạn và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động được quy định trong Luật Lao động 2019 và các VBPL có liên quan. Trách nhiệm bồi thường của người lao động phát sinh khi có sự vi phạm về thỏa thuận đã cam kết từ trước. Trường hợp người lao động …

[Xem thêm ]
PHÂN BIỆT SA THẢI VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

PHÂN BIỆT SA THẢI VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Bà N.T.Q bị công ty cho thôi việc khi mang thai được 4 tháng tuổi. Bà Q cho rằng công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật, bà Q tiến hành khởi kiện ra tòa đòi bồi thường. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm theo đuổi vụ kiện, yêu cầu khởi kiện của bà bị …

[Xem thêm ]
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Giao kết hợp đồng lao động là giao dịch dân sự phổ biến nhất hiện nay. Các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, và hợp tác. Nội dung không được trái với thuần phong mỹ tục, trái với các quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Do tính chất …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN NĂM 2022

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN NĂM 2022

Theo thống kế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 200.000 lượt người hưởng bảo hiểm xã hội một lần (tăng 1% so với cùng kỳ năm trước). Do ảnh hưởng của đại dịch covid, nhiều người nảy sinh tâm lý lo lắng hoặc mất khả năng chi trả cho cuộc sống, đẫn dến rút …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐƯA …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật …

[Xem thêm ]