VI PHẠM NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU HOẶC HỒ SƠ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG

 

VI PHẠM NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU HOẶC HỒ SƠ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG

Trong hoạt động xây dựng, việc thực hiện các quy định của pháp luật về nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng là một yêu cầu cơ bản. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít trường hợp vi phạm về quy định này. Vậy vi phạm quy định về nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng trong xây dựng bị xử phạt hành chính như thế nào?

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp đồng trong xây dựng

Hồ sơ mời thầu được hiểu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Để có một bộ hồ sơ xây dựng hoàn chỉnh thì cần phải bao gồm một hồ sơ xây dựng có các nội dung quy định tại Điều 141 Luật xây dựng năm. Đồng thời phải có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết có trong hợp đồng cũng được quy định trong luật này. Theo đó, thứ tự sắp xếp các tài liệu có trong hợp đồng thì sẽ do các bên trong quá trình giao kết hợp động xây dựng tự thực hiện việc thỏa thuận với nhau.

Xử phạt hành vi vi phạm nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng

Căn cứ theo quy định tại điều 25 Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, chủ thể có hành vi vi phạm nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng bị xử phạt hành chính như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà thầu không thực hiện đúng nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng. 

Xem thêm: Luật xây dựng sửa đổi 2020.

Ngoài hình thức phạt tiền đã nêu trên, chủ thể vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thực hiện đúng nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng với hành vi vi phạm được nêu trên đối với trường hợp đang thực hiện theo hợp đồng.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: