Án lệ Việt Nam
ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BÀO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BÀO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

KHÁI QUÁT ÁN LỆ - Tình huống án lệ: Sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm mới đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến gì, không có văn bản thông báo cho bên mua bảo hiểm về việc …

[Xem thêm ]
Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”

Án lệ số 19/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án TAND tối cao. Nguồn án lệ:Quyết định giám đốc thẩm số 09/2015/HS-GĐT ngày 23-4-2015 của Tòa Hình sự TAND …

[Xem thêm ]
Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Án lệ số 20/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án TAND tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/LĐ-GĐT ngày 09-8-2017 của Hội đồng Thẩm …

[Xem thêm ]
Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 21/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án TAND tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 08/2016/KDTM-GĐT ngày 20-5-2016 của Hội đồng Thẩm …

[Xem thêm ]
Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Án lệ số 22/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án TAND tối cao. Nguồn án lệ: Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS-PT ngày 16-3-2016 của TAND Thành phố …

[Xem thêm ]
Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Án lệ số 23/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án TAND tối cao. Nguồn án lệ: Bản án dân sự phúc thẩm số 538/2009/DS-PT ngày 31-3-2009 của TAND Thành phố …

[Xem thêm ]
Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

Án lệ số 24/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án TAND tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GĐT ngày 16-10-2015 của Hội đồng Thẩm …

[Xem thêm ]
Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 26/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 06/2017/DS-GĐT ngày 27-3-2017 của Hội …

[Xem thêm ]
Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 27/2019/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được công bố theo Quyết định số 293/QĐ-CA ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 03/2018/HC-GĐT ngày 16-7-2018 của Hội …

[Xem thêm ]
Bất động sản - Xây dựng
XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ NHÀ Ở

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ NHÀ Ở

Nhà ở được xem là một trong những vấn đề quan trọng được Nhà nước quan tâm trong việc quản lí. Bởi đây không chỉ là nhu cầu sinh sống và sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn là một trong những bước đệm nền tảng co sự phát triển kinh tế. Với mỗi loại Nhà ở, Nhà nước ta sẽ có những phương thức …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG – MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG – MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH?

Theo quy định tại Nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về quản lí, vận hành và sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng có mức xử phạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả. Căn cứ pháp lí Nghị định …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN – MỨC XỬ PHẠT ĐẾN 250 TRIỆU ĐỒNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN – MỨC XỬ PHẠT ĐẾN 250 TRIỆU ĐỒNG

Theo quy định tại Nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt hành chính về xây dựng, chủ thể có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản có thể phải chịu mức xử phạt lên đến 250 triệu đồng. Căn cứ pháp lí Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Theo quy định tại Nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản có thể bị xử phạt hành chính lên đến 100 triệu đồng. Căn cứ pháp lí Nghị …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ, NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, NHÀ Ở XÃ HỘI

Quản lí, sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc quyền quản lí của Nhà nước, nhà ở xã hội là một trong các nội dung quan trọng của pháp luật về quản lí nhà ở. Pháp luật hiện hành cũng đã có nhưng quy định cụ thể về vấn đề này trong Luật nhà ở và một số văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng trên thực tế …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ

Nhắc đến biệt thự, chúng ta thường nghĩ ngay đây là một công trình xây dựng lớn tạo ra một căn nhà bề thế và sang trọng. Trên thực tế, việc sủ dụng nhà biệt thự cũng là một vấn đề cần được quan tâm và được pháp luật quy định tại nghị định số 99/2015/ND-CP hướng dẫn Luật nhà ở. Vậy, việc áp dụng các …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÍ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định tại Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, mức xử phạt đối với đơn vị quản lí có hành vi vi phạm quy định về quản lí sử dụng nhà chung cư lên đến 100 triệu đồng Căn cứ pháp lí Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây …

[Xem thêm ]

VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định tại Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, mức xử phạt đối với người sử dụng nhà chung cư có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư là từ 20.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Căn cứ pháp lí Nghị định số 16/2022/ND-CP quy định xử …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ – XỬ PHẠT THẾ NÀO?

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội và tốc độ của đô thị hóa, công trình ngầm đô thị đã và đang được nhiều nước trên thế giới và các nhà chuyên môn, chính quyền nhiều đô thị lớn ở Việt Nam quan tâm. Đây được xem là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kỹ thuật đô thị có vai trò …

[Xem thêm ]
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÂY XANH, CÔNG VIÊN VÀ VƯỜN HOA BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÂY XANH, CÔNG VIÊN VÀ VƯỜN HOA BỊ XỬ PHẠT THẾ NÀO?

Bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa là một trọng những hoạt động quan trọng và cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường công cộng. Về vấn đề này, chính phủ đã có những quy định cụ thể được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Vậy, chủ thể có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, …

[Xem thêm ]
Doanh nghiệp - Đầu tư
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: + Trung tâm hành chính công huyện +Uỷ ban Nhan dân cấp xã Cơ quan thực hiện: Văn phòng đăng kí đất đai Thành phần hồ sơ:01 bộ Chứng nhận quyền sử dụng đất: + Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu …

[Xem thêm ]
THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Các loại thành viên công ty TNHH Thành viên công ty được xem là những người chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu công ty. Có thành viên công ty thì mới hình thành nên công ty cũng như quá trình hoạt động của công ty đây cũng chính là điều được xem là “cốt lõi”. Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 31/2018/TT-BTC NGÀY 30/03/2018 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

THÔNG TƯ 31/2018/TT-BTC NGÀY 30/03/2018 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG …

[Xem thêm ]
LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2015

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2015

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 82/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

[Xem thêm ]
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014   LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo …

[Xem thêm ]
Hành chính - Hình sự
PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  Thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy mà các cá nhân, tổ chức lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Dựa trên vụ việc của Tr.V.Q. có thể thấy lĩnh vực chứng khoán được nhà nước quan tâm. Hành vi thao túng bị …

[Xem thêm ]
TRÁCH NHIỆM CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Khi được chỉ định bào chữa cho người bị buộc tội trong quá trình truy tố, luật sư đồng thời được pháp luật bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật. 1. Quyền và nghĩa vụ của Luật sư được chỉ định bào chữa  Quy định về người bào …

[Xem thêm ]
CHỈ ĐỊNH LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI

CHỈ ĐỊNH LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI

Người bị buộc tội trong vụ án hình sự vẫn được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Trong nhiều trường hợp, cơ quan có thẩm quyền phải chỉ định người bào chữa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội. 1. Quy định về trường hợp được chỉ định luật sư bào chữa Căn cứ theo …

[Xem thêm ]
THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CẦN BIẾT

THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CẦN BIẾT

Thời hạn điều tra vụ án hình sự là yếu tố quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình truy tìm, điều tra tội phạm, sớm ổn định trật tự xã hội. Thời hạn điều tra phụ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm. Thời hạn được quy định tại BLHS 2015. 1. Thời hạn điều tra Là khoảng thời …

[Xem thêm ]
QUY TRÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ CẦN BIẾT

QUY TRÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ CẦN BIẾT

Hình sự là lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Tuy nhiên, mỗi người dân cần nắm rõ quy trình tố tụng hình sự, nhằm trang bị kiến thức cho bản thân và người xung quanh. Quy trình tố tụng hình sự được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, trong đó quy định thẩm quyền của từng chủ thể. 1. …

[Xem thêm ]

ĐỐI TƯỢNG PHÓNG HỎA QUÁN GAME VÀ TỘI HỦY HOẠI TÀI SẢN

Hủy hoại tài sản không chỉ gây thiệt hại về vật chất, mà còn có thể gây thiệt hại về tính mạng con người. Đối tượng phóng hỏa quán game, không quan tâm đến tính mạng con người. Tiến hành tẩm xăng và phóng hỏa quán game - môi trường dễ xảy ra cháy nổ. TƯỜNG THUẬT VỤ VIỆC VỀ HỦY HOẠI TÀI SẢN CA …

[Xem thêm ]
TỘI CỐ Ý GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN THEO BLHS 2015

TỘI CỐ Ý GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN THEO BLHS 2015

"Cố ý gây thiệt hại tài sản" là hành vi xâm phạm đến quyền dân sự của mỗi người. Trong một số trường hợp đặc biệt, còn gây thiệt hại về người. Hành vi này được quy định trong BLHS 2015, DIỄN BIẾN VỤ ÁN VỀ CỐ Ý GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN Sáng 16/5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) mở phiên tòa …

[Xem thêm ]
22 ĐỐI TƯỢNG TẠI QUÁN HÁT VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

22 ĐỐI TƯỢNG TẠI QUÁN HÁT VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

Các đối tượng đã có hành vi cố ý gây thương tích; sử dụng hung khí tự chế có tính sát thương cao. Vụ án này đã gây phẫn nộ trong dư luận vì độ tuổi phạm tội và tính chất côn đồ nguy hiểm. Hậu quả gây chết người do bị bắn bằng súng tự chế. Pháp lý về tội cố ý gây thương tích trong trường hợp này …

[Xem thêm ]
KHỞI TỐ HÌNH SỰ VỚI HÀNH VI ĐE DỌA TUNG CLIP “NÓNG”

KHỞI TỐ HÌNH SỰ VỚI HÀNH VI ĐE DỌA TUNG CLIP “NÓNG”

Sự phát triển ồ ạt của công nghệ thông tin, các đối tượng xấu thường hay lợi dụng lòng tin để trục lợi. Việc đưa ra ánh sáng những hành vi xấu cần được làm đồng bộ, phối kết hợp giáo dục giới trẻ về mức độ nguy hiểm khi bị lộ "hình ảnh nhạy cảm". Đối tượng sử dụng "hình ảnh nhạy cảm" có thể bị khởi …

[Xem thêm ]
KHỞI TỐ BỊ CAN VỚI CHỦ KHU ĐẤT TỊNH THẤT BỒNG LAI

KHỞI TỐ BỊ CAN VỚI CHỦ KHU ĐẤT TỊNH THẤT BỒNG LAI

  DIỄN BIẾN VỤ ÁN KHỞI TỐ, BẮT GIAM CHỦ ĐẤT "TỊNH THẤT BỒNG LAI"  Đây là vụ án khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian qua. Không chỉ suy đồi về mặt đạo đức, lối sống. Mà hành vi của bị can L. T. V. và các đồng phạm còn gây sang chấn tâm lý cho trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến việc phát triển thể …

[Xem thêm ]
Khác
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI Lĩnh vực: Y tế Cơ quan tiếp nhận: Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Đối …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 77/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH; DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CẤP, QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HỘ CHIẾU CỦA C

NGHỊ ĐỊNH 77/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH; DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CẤP, QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HỘ CHIẾU CỦA C

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH; DỊCH VỤ …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 79/2020/TT-BCA NGÀY 14/07/2020 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TẠM HOÃN XUẤT CẢNH, CHƯA CHO NHẬP CẢNH DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

THÔNG TƯ 79/2020/TT-BCA NGÀY 14/07/2020 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TẠM HOÃN XUẤT CẢNH, CHƯA CHO NHẬP CẢNH DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TẠM HOÃN XUẤT CẢNH, CHƯA CHO NHẬP CẢNH Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 76/2020/NĐ-CP NGÀY 01/07/2020 HƯỚNG DẪN VỀ ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIẤY THÔNG HÀNH

NGHỊ ĐỊNH 76/2020/NĐ-CP NGÀY 01/07/2020 HƯỚNG DẪN VỀ ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIẤY THÔNG HÀNH

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIẤY THÔNG …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 04/2020/TT-BNG NGÀY 25/09/2020 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CẤP, GIA HẠN, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ CẤP HÀM ĐỀ NGHỊ PHÍA NƯỚC NGOÀI CẤP THỊ THỰC

THÔNG TƯ 04/2020/TT-BNG NGÀY 25/09/2020 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CẤP, GIA HẠN, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ CẤP HÀM ĐỀ NGHỊ PHÍA NƯỚC NGOÀI CẤP THỊ THỰC

BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/TT-BNG Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, GIA HẠN, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ CẤP CÔNG …

[Xem thêm ]
LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 2019

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 2019

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 49/2019/QH14 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019   LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 46/2018/TT-BTC NGÀY 14/05/2018 QĐ VỀ CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ IN, SAO, CHỤP VÀ GỬI THÔNG TIN THEO QĐ TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 12 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

THÔNG TƯ 46/2018/TT-BTC NGÀY 14/05/2018 QĐ VỀ CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ IN, SAO, CHỤP VÀ GỬI THÔNG TIN THEO QĐ TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 12 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT CHI PHÍ THỰC TẾ ĐỂ IN, SAO, CHỤP VÀ GỬI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU …

[Xem thêm ]
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016

LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 104/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 82/2020/NĐ-CP NGÀY 15/07/2020 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

NGHỊ ĐỊNH 82/2020/NĐ-CP NGÀY 15/07/2020 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2020/NĐ-CP                  Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ …

[Xem thêm ]
Lao động - Bảo hiểm
CÔNG VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 15 TUỔI

CÔNG VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 15 TUỔI

CÔNG VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 15 TUỔI Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có mở một xưởng sản xuất trang sức mỹ nghệ. Hiện tại, doanh nghiệp của tôi còn thiếu một lượng lớn nguồn nhân lực làm công việc đánh bóng trang sức mỹ nghệ. Công việc này khá nhẹ nhàng, ở địa bàn gần xưởng, tôi …

[Xem thêm ]
Lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

Lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên

  Lao động chưa thành niên hay còn gọi là lao động vị thành niên, là lao động dưới 18 tuổi. Vì chưa chưa thành niên nên sức khỏe, tâm sinh lý cũng chưa được hoàn thiện đầy đủ. Chính vì vậy, người lao động chưa thành niên rất cần sự quan tâm từ gia đình và xã hội, được làm những công việc phù …

[Xem thêm ]
Lao động chưa thành niên có thể làm thêm giờ

Lao động chưa thành niên có thể làm thêm giờ

Câu hỏi: Chào luật sư. Tôi tên K, hiện tại tôi có đang kinh doanh một nhà hàng mở cửa đến 10h tối. Hiện tại nhà hàng đang thuê một bạn đang là học sinh cấp 3 để làm phụ bàn tại cửa hàng. Lúc đầu, tôi không tính thuê bạn này làm việc, vì bạn chưa đủ 18 tuổi dễ dẫn đến một số vấn đề phức tạp. Tuy …

[Xem thêm ]
Những công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Những công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Như thế nào là lao động chưa thành niên? Những công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi? Những nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi? Căn cứ pháp lý - Bộ luật Lao động 2019 1. Lao động chưa thành niên Căn cứ theo Điều 143 Bộ luật …

[Xem thêm ]
Lập sổ theo dõi riêng đối với lao động chưa thành niên

Lập sổ theo dõi riêng đối với lao động chưa thành niên

Câu hỏi: Công ty tôi hiện nay có thuê một số lao động chưa đủ 18 tuổi. Luật sư cho tôi hỏi có cần lập sổ theo dõi riêng đối với lao động chưa thành niên không? Nếu không lập sổ theo dõi riêng, có bị xử phạt gì không? Mong luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Căn cứ pháp lý: - Bộ Luật Lao …

[Xem thêm ]
Xử phạt công ty để người lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ quy định

Xử phạt công ty để người lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ quy định

Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên. Xử phạt công ty để người lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ quy định Câu hỏi: Em vừa thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và hiện tại muốn xin vào công ty X để làm việc. Tuy nhiên, em vẫn chưa đủ 18 tuổi, theo thời gian làm việc tại công …

[Xem thêm ]
Sử dụng lao động chưa thành niên khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ

Sử dụng lao động chưa thành niên khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ

Sử dụng lao động chưa thành niên có cần sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ không? Sử dụng lao động chưa thành niên khi chưa có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ có bị xử phạt không? Mức xử phạt như thế nào, căn cứ theo quy định nào của pháp luật? Căn cứ pháp lý: - Bộ luật Lao động …

[Xem thêm ]
Thuê lao động chưa thành niên làm nhân viên bán hàng

Thuê lao động chưa thành niên làm nhân viên bán hàng

Câu hỏi:Chào luật sư. Tôi đang làm chủ của một siêu thị mini. Do công việc bận rộn, tôi có thuê một bạn học sinh, năm nay 17 tuổi làm nhân viên bán hàng ngoài giờ đi học. Luật sư cho tôi hỏi thuê lao động chưa thành niên làm nhân viên bán hàng có được không? Thời gian làm việc tối đa của bạn học …

[Xem thêm ]
Sử dụng lao động chưa đủ 13 tuổi

Sử dụng lao động chưa đủ 13 tuổi

Câu hỏi: Chào luật sư. Hiện tại tôi muốn thuê một số người mẫu nhí độ tuổi từ 7 tuổi đến 12 tuổi. Luật sư cho tôi hỏi, muốn sử dụng lao động chưa đủ 13 tuổi tôi cần đảm bảo những yêu cầu gì? Và tôi sẽ ký hợp đồng lao động thông qua hình thức nào? Cảm ơn luật sư đã tư vấn. Căn cứ pháp lý: - Luật …

[Xem thêm ]
Nguyên tắc khi sử dụng lao động là trẻ em

Nguyên tắc khi sử dụng lao động là trẻ em

Lao động trẻ em là gì? Nguyên tắc khi sử dụng lao động trẻ em là gì? Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động là trẻ em? Tại Việt Nam có đến hơn 1 triệu lao động có độ tuổi từ 5 dến 17 tuổi, trong đó có đến 5,4% tổ số lao động là trẻ em. Chính vì vậy, các quy định pháp luật liên quan …

[Xem thêm ]
Luật Dân sự
KHI NÀO ĐƯỢC QUYỀN YÊU CẦU NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG?

KHI NÀO ĐƯỢC QUYỀN YÊU CẦU NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG?

Hiểu như thế nào về phương thức yêu cầu cơ quan NN có thẩm quyền bảo vệ Ngoài những phương thức kiện dân sự được thực hiện tại TA thì chủ sở hữu hay chủ thể khác có quyền đối với TS cũng có quyền yêu cầu phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền của mình. Trên thực tế có thể thấy việc …

[Xem thêm ]
XÂY NHÀ CÓ TƯỜNG, RÀO CHE BỊT CỬA NHÀ HÀNG XÓM

XÂY NHÀ CÓ TƯỜNG, RÀO CHE BỊT CỬA NHÀ HÀNG XÓM

“Bán anh em xa, mua láng giềng gần” là tư tưởng được người Việt coi trọng và giữ gìn. Tuy nhiên, ở gần không tránh khỏi những mâu thuẫn và xung khắc. Hàng xóm liền kề không chỉ giúp đỡ nhau về mặt tinh thần mà còn hỗ trợ nhau trong chuyện xây nhà. Thực tế có nhiều vụ việc xảy ra vì xây nhà ở không …

[Xem thêm ]
CHIẾM HỮU NHẦM TÀI SẢN NGUỒN GỐC BẤT HỢP PHÁP

CHIẾM HỮU NHẦM TÀI SẢN NGUỒN GỐC BẤT HỢP PHÁP

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NGƯỜI CHIẾM HỮU NHẦM TÀI SẢN BẤT HỢP PHÁP Trong các giao dịch dân sự thông thường, đương sự thường dễ bị lừa hoặc không chú ý đến nguồn gốc của tài sản đang giao dịch. Dễ dẫn đến vô tình trở thành người chiếm hữu không hợp pháp loại tài sản đó. Và khi đó quyền lợi của …

[Xem thêm ]
XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

  Dựa trên nhu cầu vay vốn cấp bách của các doanh nghiệp, các đối tượng lừa đảo cho vay lãi nặng thường đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn  như lãi suất thấp, tài sản thế chấp có giá trị nhỏ hơn so với khoản vay, thủ tục nhanh chóng. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng vay, mức lãi suất DN phải …

[Xem thêm ]
NHẬN THỪA KẾ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

NHẬN THỪA KẾ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ KHÔNG?

Nhận thừa kế là một hình thức chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ cá nhân để lại di sản đến cá nhân được chỉ định theo di chúc hoặc theo luật định. Đi kèm với quyền sở hữu thì khi nhận di sản, người nhận còn phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đầy đủ. Như vậy, người nhận thừa kế có phải đóng thuế thu …

[Xem thêm ]
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong quan hệ pháp luật lao động, quyền hạn và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động được quy định trong Luật Lao động 2019 và các VBPL có liên quan. Trách nhiệm bồi thường của người lao động phát sinh khi có sự vi phạm về thỏa thuận đã cam kết từ trước. Trường hợp người lao động …

[Xem thêm ]
PHÂN BIỆT SA THẢI VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

PHÂN BIỆT SA THẢI VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Bà N.T.Q bị công ty cho thôi việc khi mang thai được 4 tháng tuổi. Bà Q cho rằng công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật, bà Q tiến hành khởi kiện ra tòa đòi bồi thường. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm theo đuổi vụ kiện, yêu cầu khởi kiện của bà bị …

[Xem thêm ]
ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA KHI MUA CHUNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA KHI MUA CHUNG ĐẤT

Hiện nay, với lợi nhuận hấp dẫn đến từ bất động sản, hay do nhu cầu sử dụng cũng như đầu tư, các đương sự thực hiện góp tiền mua chung một mảnh đất hoặc một căn hộ. Lúc này, quan hệ dân sự phát sinh trách nhiệm pháp lý là đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tranh …

[Xem thêm ]
TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT

TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT

Vợ chồng theo pháp luật, đi kèm với gắn bó tình cảm, được pháp luật công nhận qua Giấy chứng nhận kết hôn , thì nghĩa vụ về tài sản chung đi thep trong quá trình chung sống. Quan hệ vợ chồng là quan hệ dân sự phổ biến, gắn liền quyền tài sản và quyền nhân thân. Chế định về tài sản chung của vợ và …

[Xem thêm ]
PHÂN BIỆT GIỮA CẦM ĐỒ VÀ CẦM CỐ TÀI SẢN

PHÂN BIỆT GIỮA CẦM ĐỒ VÀ CẦM CỐ TÀI SẢN

Cầm cố và cầm đồ là hai khái niệm và hiện tượng phá lý dân sự đặc biệt, có nhiều điểm chung. Mỗi hiện tượng có đặc điểm, tính chất riêng, dùng để nhận biết và áp dụng đúng trường hợp vào thực tiễn pháp luật. CĂN CỨ PHÁP LÝ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về an ninh, trật tự đối với một số …

[Xem thêm ]
Sản phẩm - Dịch vụ
LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2006

LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2006

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 …

[Xem thêm ]
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2017

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2017/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017   LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BTP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BTP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2021/TT-BTP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ …

[Xem thêm ]
LUẬT LUẬT SƯ NĂM 2006

LUẬT LUẬT SƯ NĂM 2006

QUỐC HỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT LUẬT …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 50/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

THÔNG TƯ SỐ 50/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 09/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

THÔNG TƯ SỐ 09/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM Căn …

[Xem thêm ]
Sở hữu trí tuệ - Công nghệ
THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 88/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 105/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ …

[Xem thêm ]

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2009

QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 36/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng …

[Xem thêm ]

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 71/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÍNH PHỦ Căn …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật tổ chức Chính …

[Xem thêm ]
Tài chính - Vốn
XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

  Dựa trên nhu cầu vay vốn cấp bách của các doanh nghiệp, các đối tượng lừa đảo cho vay lãi nặng thường đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn  như lãi suất thấp, tài sản thế chấp có giá trị nhỏ hơn so với khoản vay, thủ tục nhanh chóng. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng vay, mức lãi suất DN phải …

[Xem thêm ]
PHÂN BIỆT GIỮA CẦM ĐỒ VÀ CẦM CỐ TÀI SẢN

PHÂN BIỆT GIỮA CẦM ĐỒ VÀ CẦM CỐ TÀI SẢN

Cầm cố và cầm đồ là hai khái niệm và hiện tượng phá lý dân sự đặc biệt, có nhiều điểm chung. Mỗi hiện tượng có đặc điểm, tính chất riêng, dùng để nhận biết và áp dụng đúng trường hợp vào thực tiễn pháp luật. CĂN CỨ PHÁP LÝ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về an ninh, trật tự đối với một số …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 31/2018/TT-BTC NGÀY 30/03/2018 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

THÔNG TƯ 31/2018/TT-BTC NGÀY 30/03/2018 VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DO BỘ TRƯỞNG BTC BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 06/2017/TT-BTP QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, VIỆC TẬP SỰ VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ VÀ BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG TƯ SỐ 06/2017/TT-BTP QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, VIỆC TẬP SỰ VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ VÀ BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, VIỆC TẬP SỰ VÀ …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 41/2016/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

THÔNG TƯ SỐ 41/2016/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 23/2019/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-NHNN HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

THÔNG TƯ SỐ 23/2019/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-NHNN HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2019/TT-NHNN Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-NHNN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2014 …

[Xem thêm ]
Tài sản công
THÔNG TƯ SỐ 29/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

THÔNG TƯ SỐ 29/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 29/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO

NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY …

[Xem thêm ]
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 2017

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 2017

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 15/2017/QH14 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017   LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 36/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2020/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2020/NĐ-CP

THÔNG TƯ SỐ 36/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2020/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2020/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 159/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ …

[Xem thêm ]
Thị trường
CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE Khám sức khỏe người lái xe  là thủ tục bắt buộc nhằm đảm bảo người đủ sức khỏe được điều khiển tham gia giao thông theo quy định.Từ đó,  những người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp cấp bằng lái xe không đúng, cấp cho người không đủ …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ SỐ 27/2020/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

THÔNG TƯ SỐ 27/2020/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CÁC …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2016/NĐ-CP NGÀY 04/11/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2016/NĐ-CP NGÀY 04/11/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2016/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ …

[Xem thêm ]
PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NĂM 2016

PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NĂM 2016

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Pháp lệnh số: 11/2016/UBTVQH13 Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016   PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa …

[Xem thêm ]
Thông tin - Truyền thông
NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 NGHỊ ĐỊNH 25/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG VÀ ĐIỀU 30 NGHỊ ĐỊNH 174/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 NGHỊ ĐỊNH 25/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG VÀ ĐIỀU 30 NGHỊ ĐỊNH 174/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 15 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2011/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2016/NÐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 25/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2016/NÐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 25/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT VIỄN THÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2011/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH …

[Xem thêm ]
LUẬT VIỄN THÔNG NĂM 2009

LUẬT VIỄN THÔNG NĂM 2009

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 41/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009   LUẬT VIỄN THÔNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO

NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ …

[Xem thêm ]
LUẬT QUẢNG CÁO NĂM 2012

LUẬT QUẢNG CÁO NĂM 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012   LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung …

[Xem thêm ]
Thuế - Kế toán
NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP NGÀY 11/03/2021 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP NGÀY 11/03/2021 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 14/2019/NĐ-CP NGÀY 01/02/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TTĐB VÀ LUẬT T

NGHỊ ĐỊNH 14/2019/NĐ-CP NGÀY 01/02/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TTĐB VÀ LUẬT T

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH …

[Xem thêm ]
NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01/07/2016 HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI

NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01/07/2016 HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT …

[Xem thêm ]
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT SỬA ĐỔI 2014

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT SỬA ĐỔI 2014

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 70/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

[Xem thêm ]
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 2008

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 2008

QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 27/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 20/2010/TT-BTC NGÀY 05/02/2010 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

THÔNG TƯ 20/2010/TT-BTC NGÀY 05/02/2010 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân …

[Xem thêm ]
Thương mại - Ngoại thương
THÔNG TƯ 222/2016/TT-BTC NGÀY 10/11/2016 QĐ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SD PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐK THÀNH LẬP, HĐ TRONG LĨNH VỰC TRỌNG

THÔNG TƯ 222/2016/TT-BTC NGÀY 10/11/2016 QĐ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SD PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐK THÀNH LẬP, HĐ TRONG LĨNH VỰC TRỌNG

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 222/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 12/2012/TT-BTP NGÀY 07/11/2012 BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH

THÔNG TƯ 12/2012/TT-BTP NGÀY 07/11/2012 BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2012/TT-BTP Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Căn cứ Luật Trọng tài thương mại …

[Xem thêm ]
LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 54/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010   LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 21/2018/TT-BCT NGÀY 20/08/2018 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 47/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT VÀ THÔNG TƯ 592015TT-BCT QĐ VỀ QUẢN LÝ HĐ TH

THÔNG TƯ 21/2018/TT-BCT NGÀY 20/08/2018 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 47/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT VÀ THÔNG TƯ 592015TT-BCT QĐ VỀ QUẢN LÝ HĐ TH

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2014/TT-BCT NGÀY 05/12/2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH …

[Xem thêm ]
THÔNG TƯ 59/2015/TT-BCT NGÀY 31/12/2015 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TMĐT QUA UD TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BCT BAN HÀNH THÔNG TƯ 59201

THÔNG TƯ 59/2015/TT-BCT NGÀY 31/12/2015 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TMĐT QUA UD TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BCT BAN HÀNH THÔNG TƯ 59201

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG Căn cứ Nghị …

[Xem thêm ]