THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CẦN BIẾT

Thời hạn điều tra vụ án hình sự là yếu tố quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình truy tìm, điều tra tội phạm, sớm ổn định trật tự xã hội. Thời hạn điều tra phụ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm. Thời hạn được quy định tại BLHS 2015.

1. Thời hạn điều tra

Là khoảng thời gian nhất định, do pháp luật quy định để CQĐT tiến hành nghiệp vụ cần thiết; nhằm xác định tội phạm, người phạm tội và các tình tiết khác của vụ án.

Kết quả của hoạt động điều tra sẽ được phục vụ cho giai đoạn truy tố và xét xử.

2. Căn cứ xác định

Căn cứ để xác định thời hạn dựa trên mức độ nguy hiểm của tội phạm. Theo BLHS phân loại:

Phân loại tội phạm theo quy định BLHS

Tại Điều 8, BLHS 2015 quy định về từng loại tội phạm như sau:

 • Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
 • Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
 • Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tính chất phức tạp của vụ án

Một vụ án hình sự được đánh giá là có tính chất phức tạp khi:

 • Có nhiều bị can, bị cáo;
 • Chứng cứ không rõ ràng. Nhiều tình tiết mâu thuẫn, cần nhiều thời gian để thu thập chứng cứ và chứng minh tội phạm;
 • Cần nhiều thời gian để xác định là có hành vi phạm tội hay không.

Yêu cầu đấu tranh phòng, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia tố tụng

Ngoài việc thời hạn điều tra được quy định theo từng loại tội phạm, trên thực tế, tùy theo tình tiết vụ án mà có những yêu cầu đặc biệt. Ví dụ như: nhân chứng, các bên có liên quan…Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều tra.

3. Quy định của pháp luật về thời hạn điều tra

Căn cứ theo  quy định tại Điều 172, BLTTHS 2015:

 • Không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • Không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • Không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Quy định về gia hạn điều tra

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 172, do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, CQĐT phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn điều tra:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Đặc biệt, đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. ( Khoản 3, Điều 172).

Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. ( Khoản 3, Điều 172).

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486