Khái niệm tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

1. Khái quát lịch sử lập pháp của tội:

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến ính mạng; lần đầu tiên được quy định tại Điều 107 BLHS Việt Nam năm 1985; với tên của Điều luật là “Tội cố ý không giúp người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Đến BLHS năm 1999 được quy định tại Điều 102; có một chút sửa đổi về tên của Điều luật; bỏ đi từ “cố ý”.

Và cho đến BLHS 2015 được quy định tại Điều 132 thì tên của Điều luật vẫn không thay đổi.

2. Khái niệm của tội:

Từ khi khai sinh ra quy định về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; cho đến hiện nay; chưa có một văn bản nào đưa ra khái niệm cụ thể về tôi phạm này. Khoản 1 Điều 132 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chỉ quy định cấu thành cơ bản của tội. Mà chưa nêu được khái niệm như thế nào là hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; và chỉ quy định “người nào” thì chưa nêu được dấu hiệu chủ thể của tội phạm này.

Có thể tham khảo như sau:

Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; là hành vi của người có năng lực TNHS; và đạt độ tuổi chịu TNHS thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; tuy có điều kiện của giúp mà không cứu giúp cố ý bỏ mặc; dẫn đến hậu quả người đó chết; qua đó xâm phạm gián tiếp đến quyền sống của con người được LHS bảo vệ.

Xem thêm: Khái niệm giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

————————————————

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?Ô?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

 

Tags: ,