Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé!

Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng
Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng

Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng dân sự là một trong những hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp và là nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Theo các quy định về tố tụng dân sự, kinh tế và lao động, viện kiểm sát (kiểm sát viên) tham gia vào hầu hết các vụ án dân sự. Tuy nhiên, sau khi Bộ luật Dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành thì quyền tham gia của Kiểm sát viên trong các vụ án dân sự đã giảm đi.Quan điểm này xuất phát từ việc tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên trong quá trình tố tụng dân sự.

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2004, cơ quan công tố chỉ tham gia xét xử các vụ án dân sự do tòa án. đương sự có khiếu nại, tham gia phiên họp giải quyết các vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của Toà án, các vụ việc dân sự mà Văn phòng Bộ trưởng đã kháng nghị bản án, quyết định của Toà án.

Trong việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 Cần lưu ý rằng Quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 về việc tham gia tố tụng dân sự còn hạn chế, bất cập, chưa tạo điều kiện để cơ quan công tố thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và Luật tố tụng dân sự.

Tổ chức vận động nhân dân.Trên thực tế, điều kiện để những người tham gia tố tụng tự mình chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong tố tụng dân sự là rất khó, do trình độ chung của người dân còn hạn chế, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để mời luật sư, do đó, sau hơn 6 năm thi hành Bộ luật Dân sự năm 2004, đặt ra yêu cầu sửa đổi Điều về quy chế hoạt động của Văn phòng luật sư là rất cần thiết để giám sát việc tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự.

Vì vậy, BLTTDS 2011 Điều 21 BLDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung mở rộng phạm vi trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên họp ra quyết định vụ án dân sự của Chưởng lý.Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 dựa trên cơ sở thừa kế nhưng có những sửa đổi, bổ sung cần thiết. Trước hết, cơ quan công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện quyền đơn, đề nghị, kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật của vụ án dân sự.

Lưu ý:

Đây là nguyên tắc chung để bảo đảm cho VKSND thực hiện quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong vụ việc dân sự bằng cách thực hiện quyền kiến ​​nghị, kiến ​​nghị, kháng nghị theo đối với các quy định pháp luật.Cơ quan công tố có trách nhiệm tham gia phiên toà, phiên họp trong các trường hợp sau: Cơ quan công tố tham gia phiên toà trong vụ án dân sự; Cơ quan công tố tham gia phiên toà sơ thẩm giải quyết các vụ việc của Toà án dân sự trong các trường hợp sau:

Toà án cấp sơ thẩm xét xử các chứng cứ do Toà án tiến hành. Vì vậy, trong bất kỳ hoạt động tố tụng dân sự nào do Tòa án tiến hành để thu thập chứng cứ, Viện có trách nhiệm tham gia tố tụng, bất kể đương sự có kháng cáo việc Tòa án thu thập chứng cứ hay không.Tòa án nơi đối tượng của tranh chấp là tài sản và lợi ích công cộng. Điều khoản bắt buộc Văn phòng Tổng chưởng lý tham gia vào các thủ tục tòa án này được thiết kế để bảo vệ tài sản công và lợi ích công cộng.

Sự tham gia Trong những trường hợp này, văn phòng công tố viên đóng vai trò là “công tố viên”. , một “người bảo vệ công chúng”, người giám sát việc tuân thủ pháp luật của tòa án và bảo vệ tài sản công và lợi ích công cộng.Các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất thường phức tạp và liên quan đến nhiều cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân.

Việc cơ quan công tố tham gia vào vụ án này sẽ giúp tòa án giải quyết nhanh chóng vụ án, kịp thời tạo điều kiện và bảo vệ quyền tư pháp, quyền con người, quyền công dân. lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hành vi dân sự, người suy giảm năng lực hành vi dân sự, người khó kiểm soát nhận thức, hành vi của mình hoặc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Tòa án không thể phản đối vụ án dân sự vì không có luật áp dụng) So với Điều 21 BLTTDSNăm 2004, sửa đổi vào năm 2011, quy định này đã hoàn thiện và làm rõ hơn khái niệm “người khuyết tật về thể chất và tinh thần”.

Xem thêm: Các nguyên tắc trong luật tố tụng dân sự

Chính xác hơn là đánh đồng khái niệm “người khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ” với “người khuyết tật”. người mất năng lực hành vi dân sự, người bị suy giảm năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi. ”Kiểm sát viên tham dự cuộc họp. Tòa án, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đây là những quy trình khó khăn và phức tạp so với thủ tục sơ thẩm, Bộ luật Dân sự từ năm 2015, cũng như Bộ luật dân sự sửa đổi từ năm 2011, quy định cơ quan công tố có nghĩa vụ tham gia. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2004, Kiểm sát viên chỉ tham gia phiên tòa phúc thẩm các vụ án dân sự trong ba trường hợp:

(i) Kiểm sát viên tham gia phiên tòa sơ thẩm ;

(ii) Cơ quan công tố kháng nghị bản án và quyết định của Toà án cấp sơ thẩm;

(iii) Đương sự khiếu nại về việc Tòa án cấp phúc thẩm đã lấy chứng cứ.

————————————————

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

Tags: ,