Tin tức

Dịch COVID-19: Ban Chỉ đạo hoả tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung và quản lý sau cách ly

Theo đó trong công điện hoả tốc gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo cho biết, trong thời gian qua Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc quản lý …

[Xem thêm ]

BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN PHÚC

Ngày 5/4/2021 với 97,5% đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị Quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội …

[Xem thêm ]
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 5/4/2021 với 462/466 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quốc hội đã bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Chúc đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm …

[Xem thêm ]
Những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Trong kỳ họp tháng 6/2020, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 (gọi tắt là LDN năm 2020), chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021. Luật doanh nghiệp năm 2020 đánh dấu những thay đổi quan trọng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông cũng như nhà đầu tư nước …

[Xem thêm ]
Các mức xử phạt khi làm mất hóa đơn

Các mức xử phạt khi làm mất hóa đơn

Mất hóa đơn đã làm thông báo phát hành (không phân biệt đã lập (viết, sử dụng) hay chưa lập) 1.Mất hóa đơn liên 1 (liên lưu), liên 3 (nội bộ): Cách xử lý: Doanh nghiệp nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập tức báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với …

[Xem thêm ]
BIDV hạ tiếp lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng trong dịch

BIDV hạ tiếp lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng trong dịch

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV") tiếp tục giảm lãi suất cho vay, còn từ 5,5% một năm nhằm giúp khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt khó, phục hồi kinh doanh. Các khách hàng cá nhân tham gia gói vay 30.000 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV từ nay đến 30/9 sẽ được hưởng lãi suất …

[Xem thêm ]
Thị trường bất động sản không khủng hoảng vì dịch Covid-19

Thị trường bất động sản không khủng hoảng vì dịch Covid-19

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Bất động sản cho rằng dịch Covid-19 chỉ làm trầm trọng thêm một số vấn đề của thị trường từ trước như pháp lý chứ không tới mức gây khủng hoảng. Trong 8 tháng đầu năm 2020, có đên 620 doanh nghiệp BĐS ngừng kinh doanh, chiếm 1,8% trong tổng số các doanh nghiệp …

[Xem thêm ]
Luật thương mại 2005 (số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

Luật thương mại 2005 (số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   LUẬT THƯƠNG MẠI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được …

[Xem thêm ]
Luật nhà ở 2014

Luật nhà ở 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương …

[Xem thêm ]
Luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật kinh doanh bất động sản 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành …

[Xem thêm ]