Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng

Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Kiểm sát việc truy tố trong tố tụng dân sự là một trong những hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp và là nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo các quy định về tố tụng …

[Xem thêm ]
Giải thích về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát(TTDS P2)

Giải thích về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát(TTDS P2)

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Giải thích về nhiệm vụ và quyền hạn của viện kiểm sát như sau: Kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ án dân sự - Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự, trong thời hạn ba ngày làm …

[Xem thêm ]
Quyền yêu cầu đương sự của viện kiểm sát( TTDS P2)

Quyền yêu cầu đương sự của viện kiểm sát( TTDS P2)

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Yêu cầu đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để bảo đảm thực hiện quyền kháng nghị. Theo Tiểu mục 4 Điều 85 BLTTDS, cơ quan công tố có quyền …

[Xem thêm ]
Hoạt động của Kiểm sát viên theo thủ tục phúc thẩm (TTDS 4-1)

Hoạt động của Kiểm sát viên theo thủ tục phúc thẩm (TTDS 4-1)

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Hoạt động của công tố viên trước khi xét xử - Nghiên cứu hồ sơ kháng cáo, kháng nghị và lập biên bản thanh tra: + Theo quy định tại Điều 9 khoản 3 Bộ luật tố tụng dân sự, Kiểm sát viên tham gia …

[Xem thêm ]
Bàn về kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự

Bàn về kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự Vừa qua, VKSNDTC đã phối hợp với TANDTC ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012 / TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Dân sự …

[Xem thêm ]