Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 2

Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 2

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! - Ai tham gia vào quá trình tố tụng quy định trong BLTTDS: + Các bên: Thêm người khác yêu cầu giải quyết việc dân sự. Người có quyền lợi, nghĩa vụ dân sự. + Quyền và nghĩa vụ của các bên: …

[Xem thêm ]
Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 3

Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 3

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 3 - Xử lý, xét xử sơ thẩm: + Bổ sung quyền khởi kiện tổ chức đại diện tập thể lao động trong trường hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của …

[Xem thêm ]
Chỉ ra một vài nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 4

Chỉ ra một vài nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 4

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! - Tòa phúc thẩm: + Giao nộp tài liệu, chứng cứ: đương sự có quyền bổ sung tài liệu, chứng cứ mới mà không cần giải thích lý do; nhưng với những tài liệu, chứng cứ mà Tòa án xét xử đã yêu cầu đầu …

[Xem thêm ]
Quan điểm về định hướng sửa đổi của BLTTDS 2015

Quan điểm về định hướng sửa đổi của BLTTDS 2015

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! 1. Quan điểm về định hướng diễn biến của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 - Thể chế hóa các quan điểm của Đảng như các Nghị quyết 48 và 49; Kết luận của Bộ Chính trị. Bộ luật tố tụng Dân sự mới …

[Xem thêm ]
Chỉ ra một vài nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 1

Chỉ ra một vài nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 1

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Nội dung sẽ sửa đổi cơ bản của Bộ luật. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 gồm 517 điều. So với Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2005, sửa đổi 350 điều, bổ sung 104 điều, bỏ 7 điều. Trong đó, phần chung là …

[Xem thêm ]
Toà án cấp huyện về việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Toà án cấp huyện về việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Tòa án cấp huyện về việc dân sự có yếu tố nước ngoài Các vụ kiện liên quan đến người nước ngoài thường thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân địa phương (không bao gồm người nước ngoài và tài sản …

[Xem thêm ]
Phân chia thẩm quyền của tòa án theo khu vực là gì?

Phân chia thẩm quyền của tòa án theo khu vực là gì?

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! 1 Đặt vấn đề Nếu một tranh chấp đang xảy ra và vụ việc cần được giải quyết, bước đầu tiên là xác định nơi có thẩm quyền của tòa án. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giải quyết các vụ …

[Xem thêm ]
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Tranh chấp lao động là gì? Tranh chấp lao động không chỉ là tranh chấp lao động, tranh chấp công việc mà còn là xung đột hành vi liên quan đến hoạt động chức năng của người lao động. Tranh …

[Xem thêm ]
Vướng mắc trong thực tiễn xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Vướng mắc trong thực tiễn xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức có quyền và nghĩa vụ tương ứng về dân sự, lao động, thương mại, hôn nhân và gia đình khi ra bản án, quyết định. Các quyết định …

[Xem thêm ]