Quan điểm về định hướng sửa đổi của BLTTDS 2015

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé!

Quan điểm về định hướng sửa đổi của BLTTDS 2015
Quan điểm về định hướng sửa đổi của BLTTDS 2015

1. Quan điểm về định hướng diễn biến của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

– Thể chế hóa các quan điểm của Đảng như các Nghị quyết 48 và 49; Kết luận của Bộ Chính trị. Bộ luật tố tụng Dân sự mới phải thể hiện tính công khai, minh bạch; xây dựng mô hình tố tụng xét hỏi kết hợp tranh tụng.

– Cụ thể là các quy định của Hiến pháp năm 2013 trong BLTTDS.

– Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các quy phạm, luật khác. – Soạn thảo Bộ luật dân sự trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự năm 2004.

– Phải đảm bảo tính khả thi, giới hạn chỉ dẫn.

– Phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập

2. Nghị quyết hướng dẫn thực hiện.

+ Đối với các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã được Tòa án thụ lý trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 nhưng từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 mới được giải quyết theo quy định của pháp luật đối với thủ tục sơ thẩm. các quy định của Bộ luật này được áp dụng để giải quyết;

+ Đối với các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động đã được Tòa án giải quyết theo thủ tục sơ thẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 nhưng từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 mới giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. , các quy định của Bộ luật này được áp dụng để giải quyết;

+ Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân, gia đình, thương mại, lao động có hiệu lực pháp luật đã được kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 nhưng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng các quy định của Bộ luật này;

+ Đối với các bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động đã có hiệu lực trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì người có thẩm quyền khiếu nại mới có năng lực kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì căn cứ để tranh chấp theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm phải tuân theo quy định của pháp luật của Bộ luật này;

Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong tố tụng dân sự

+ Đối với những vụ án về hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý giải quyết trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì Tòa án đã thụ lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không chuyển cho Tòa án gia đình và người chưa thành niên giải quyết;

+ Khi giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, kinh doanh, lao động, Tòa án tiếp tục áp dụng các quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về án phí, lệ phí Tòa án. , các chi phí tố tụng khác cho đến khi có quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì mức án phí sẽ thấp hơn so với các vụ án giải quyết theo thủ tục thông thường.

————————————————

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,