Khoa học của luật tố tụng dân sự là gì? 

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé!

Khoa học của luật tố tụng dân sự là gì? 
Khoa học của luật tố tụng dân sự là gì?

Khoa học của luật tố tụng dân sự là gì?

Tố tụng dân sự là một trình tự nghiệp vụ do pháp luật quy định để xét xử, giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành các bản án dân sự. Tố tụng dân sự có phải là một khoa học không? Và một số vấn đề liên quan khác, bài viết sẽ phân tích cụ thể:

Mục đích của tranh tụng dân sự là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của nhà nước. Khiếu kiện dân sự bao gồm: khởi kiện, yêu cầu hoà giải, thụ lý vụ án dân sự, xét xử sơ thẩm, tái thẩm, lật lại thủ tục, thi hành án dân sự.

Luật Tố tụng dân sự số 92/2015 / QH13 được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Luật TĐTDS 2015), gồm 10 phần, chương 42, Điều 517. (1), trong đó quy định các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự (TTDS);

Thẩm quyền của Toà án

Tòa án nhân dân (Tòa án nhân dân) xét xử các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục khởi kiện các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và các vụ án khác tại Tòa án nhân dân và yêu cầu về lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

Đồng thời quy định nguyên tắc thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng và nhân sự, trách nhiệm; quyền và nghĩa vụ của người tham gia chương trình, cá nhân, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến tổ chức chính trị; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để giải quyết chính xác các vụ việc dân sự.

Luật tố tụng dân sự

Luật học tố tụng dân sự là một ngành của luật học. chuyên. Giống như bất kỳ ngành khoa học pháp lý chuyên nghiệp nào, luật tố tụng dân sự có quan hệ mật thiết với luật tương ứng và các ngành khoa học pháp lý khác. Tuy nhiên, luật học tố tụng dân sự vẫn có những đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng. .

Đề tài nghiên cứu của luật tố tụng dân sự là những vấn đề lý luận về tố tụng dân sự, luật tố tụng dân sự và việc thực hiện nó trong thực tiễn. Đặc biệt, nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về tố tụng dân sự, như khái niệm và bản chất của tranh tụng dân sự, các giai đoạn của tố tụng dân sự, v.v. Rất quan trọng vì nó là điểm khởi đầu. Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề này có thể nghiên cứu, xác định các vấn đề khác có liên quan thuộc phạm vi đối tượng nghiên cứu của luật tố tụng dân sự.

Thông qua quá trình nghiên cứu khoa học pháp luật tố tụng dân sự, có thể đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả.

Xem thêm: Sự thay đổi của Bộ luật tố tụng dân sự

Việc nghiên cứu khoa học luật tố tụng dân sự và các nghiên cứu pháp luật chuyên nghiệp khác được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Ngoài ra, theo các vấn đề khác nhau được nghiên cứu, việc nghiên cứu khoa học luật tố tụng dân sự có thể thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp xã hội học và phương pháp thực nghiệm. Trong số đó, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, v.v.

Lịch sử phát triển

Phương pháp thực nghiệm là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu khoa học luật tố tụng dân sự. Luật tố tụng dân sự Việt Nam được xây dựng cùng với pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khoa học về pháp luật tố tụng dân sự trong thời gian qua được thể hiện ở hệ thống kiến ​​thức về pháp luật tố tụng dân sự, bao gồm kiến ​​thức về tố tụng dân sự; chủ thể và phương pháp điều chỉnh của pháp luật tố tụng dân sự; lịch sử hình thành và phát triển của tố tụng dân sự Việt Nam pháp luật;

Thẩm quyền dân sự của tòa án; thủ tục Địa vị pháp lý của cơ quan thi hành án, người thi hành tố tụng dân sự, người tham gia tố tụng và người thụ lý vụ án dân sự; chứng cứ, chứng cứ trong tố tụng dân sự; thủ tục hòa giải, xét xử theo từng vụ việc, v.v. Với sự phát triển khoa học của luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, hệ thống kiến ​​thức về luật tố tụng dân sự ngày càng phong phú và đa dạng.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

Tags: ,