Sự thay đổi của Bộ Luật tố tụng dân sự

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé!

Sự thay đổi của Bộ Luật tố tụng dân sự
Sự thay đổi của Bộ Luật tố tụng dân sự

Thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự với sự thay đổi lớn

Với đa số phiếu tán thành, sáng 25/11, Quốc hội đã biểu quyết Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) gồm 42 chương, 517 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) gồm 42 chương, 517 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Thay đổi lớn khi luật có hiệu lực là tòa án không thể bác đơn yêu cầu giải quyết vụ án dân sự vì không có luật áp dụng. Sự cần thiết của quy định này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình ngay từ đầu phiên họp, trước khi Quốc hội thảo luận tại phòng.

Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng cần quy định rõ nguyên tắc, thủ tục, quy định giao cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền giải quyết hoặc giao cho Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết việc dân sự này. trường hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc xác định cấp tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự cần căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Bộ luật Tố tụng dân sự.

  1. Quan điểm cá nhân

Trong số các vụ án dân sự mới, có vụ án đơn giản, vụ án phức tạp, có yếu tố nước ngoài.

Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, theo đó Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết hầu hết các vụ việc dân sự thì không nên quy định cụ thể như trên mà nêu nguyên tắc chung, vì dự thảo là phù hợp. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu, để áp dụng thống nhất pháp luật, dự thảo quy định rõ vụ án dân sự không có luật áp dụng là vụ án dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự. . luật, nhưng tại thời điểm phát sinh vụ việc dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Toà án giải quyết thì không có luật áp dụng.

Để tránh lạm dụng trong thực tiễn, dự luật cũng bổ sung quy định về việc áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ án dân sự trong trường hợp không có luật áp dụng.

Xem thêm: Viết đơn kháng cáo dân sự

Theo đó, Tòa án có thể áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không thỏa thuận được mà pháp luật không có quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự do Bộ luật dân sự quy định. Khi yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự, bên bị hại có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu tòa án xem xét, thi hành. Tòa án có trách nhiệm xác định khả năng áp dụng của tập quán để đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ luật dân sự. Trong trường hợp các bên liên quan viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán được áp dụng được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ án dân sự.

2. Vị trí vai trò

Về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, sau khi lấy ý kiến ​​đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu, dự thảo luật quy định Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tiến hành tố tụng. Chủ tịch Nguyễn Văn Hiện cho biết các điều luật trong dự thảo đã được sửa đổi để thể hiện rõ nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự khi giải quyết vụ án theo tinh thần của Hiến pháp. 2013. Việc tranh tụng trong phiên tòa xét xử vụ án tóm tắt diễn ra như trong vụ án thông thường.

Trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án phải triệu tập đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. trình bày ý kiến ​​về những vấn đề mà phòng giám đốc thẩm, tái thẩm yêu cầu. Biên bản tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho thấy, tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu, dự án luật đã được định hướng, điều chỉnh theo hướng dẫn trong lĩnh vực dân sự, các bên liên quan có trách nhiệm phản bác, cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình.

Lưu ý: Khi nộp chứng cứ cho Tòa án, đương sự có nghĩa vụ cung cấp bản sao tài liệu, chứng cứ cho đương sự hoặc đại diện hợp pháp của đương sự khác.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,