Xảy ra tai nạn giao thông xử lý ra sao?

Xảy ra tai nạn giao thông xử lý ra sao?
Xảy ra tai nạn giao thông xử lý ra sao?

Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông như sau:

Người có hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác như tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản … mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trong trường hợp bất khả kháng hoặc thiệt hại hoàn toàn do bên bị vi phạm gây ra thì người gây thiệt hại không phải bồi thường, trừ trường hợp nếu như các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định về các trường hợp khác.

Xem thêm: Văn hoá tham gia giao thông

Do đó, việc xảy ra tai nạn giao thông là hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác và trên thực tế, việc bồi thường phải được thực hiện theo các yêu cầu như sau:

Những thiệt hại thực tế phải được bồi thường thoả đáng và kịp thời. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên có thể thỏa thuận một hoặc nhiều mức bồi thường, hình thức bồi thường, tiền mặt, hiện vật hoặc kết quả công việc, phương thức bồi thường.

Người chịu trách nhiệm được giảm bồi thường nếu thiệt hại quá lớn so với tiềm lực tài chính mà không do sơ suất hoặc cố ý. Nếu mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thương có quyền nộp đơn yêu cầu thay đổi mức bồi thường lên tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Nếu do nguyên nhân gây ra thiệt hại thì bên bị thiệt hại không có quyền bồi thường bất kỳ phần nào thiệt hại do sơ suất của mình. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm sẽ không được bồi thường thiệt hại do không thực hiện các bước cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại cho mình.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,