THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE CẤP HUYỆN

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE CẤP HUYỆN

Lĩnh vực: Lao động Cơ quan tiếp nhận:Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Cơ quan thực hiện:Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Đối tượng thực hiện:Tổ chức Điều kiện về chủ thể: a) Người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ là công dân Việt Nam, người nước ngoài được …

[Xem thêm ]
GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GẶP KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HOẢ HOẠN; DO BỊ TAI NẠN; MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GẶP KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HOẢ HOẠN; DO BỊ TAI NẠN; MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Lĩnh vực: Lao động Cơ quan tiếp nhận:Chi cục thuế huyện, thành phố Cơ quan thực hiện:Chi cục thuế huyện, thành phố Đối tượng thực hiện:Công dân Việt Nam Điều kiện về chủ thể:Không Thành phần hồ sơ: Trường hợp (1) người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn: + …

[Xem thêm ]
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Lĩnh vực: Y tế Cơ quan tiếp nhận:Cục Y tế Giao thông vận tải, Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Sở Y tế, Cục Quân y, Cục y tế-Bộ Công an Cơ quan thực hiện:Cục Y tế Giao thông vận tải, Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Sở Y …

[Xem thêm ]
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP KHẨN CẤP HOẶC TẠM THỜI CÁCH LY TRẺ EM KHỎI MÔI TRƯỜNG HOẶC NGƯỜI GÂY TỔN HẠI CHO TRẺ EM

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP KHẨN CẤP HOẶC TẠM THỜI CÁCH LY TRẺ EM KHỎI MÔI TRƯỜNG HOẶC NGƯỜI GÂY TỔN HẠI CHO TRẺ EM

Lĩnh vực: Lao động Cơ quan tiếp nhận:Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Cơ quan thực hiện:Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, …

[Xem thêm ]
ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Lĩnh vực: Bảo hiểm …

[Xem thêm ]
BẢO LƯU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

BẢO LƯU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

BẢO LƯU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Theo Điều 57 Luật Việc làm 2013, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp …

[Xem thêm ]
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ

 Theo điều 11 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của liên Bộ Y tế và Bộ Giao thông – Vận tải quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động lái xe ô tô như sau: "1. Sử dụng lái xe bảo đảm sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này. 2. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người …

[Xem thêm ]
CẤP LẦN ĐẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

CẤP LẦN ĐẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

CẤP LẦN ĐẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Lĩnh vực: Lao động Cơ quan tiếp nhận: Sở Y tế Cơ quan thực hiện:Sở Y tế Đối tượng thực hiện: Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế (trừ trường hợp …

[Xem thêm ]
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ    Theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2006 quy đinh: - Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận …

[Xem thêm ]