THỦ TỤC KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ

THỦ TỤC KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ
THỦ TỤC KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ
  1. Lĩnh vực : Thuế

  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục khai thuế: Cấp huyện

  3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Bộ Tài Chính

  4. Cơ quan tiếp nhận thủ tục khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê: Cơ quan thuế

  5. Đối tượng thực hiện khai thuế : Cá nhân

  6. Trường hợp: Cá nhân có tài sản cho thuê cần thực hiện thủ tục khai thuế

  7. Thành phần hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê: 01 bộ

+ Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

+ Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

+ Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

+ Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

  1. Thời gian tiếp nhận thủ tục khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)

  1. Thời hạn giải quyết : 2 ngày làm việc, không phải trả lại kết quả cho người

nộp thuế

   10. Phí, lệ phí khi khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê: Không

   11. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

  • Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Chú ý : Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  12. Trình tự thực hiện khi thực hiện thủ tục khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

Bước 1. Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm, gửi đến cơ quan Thuế địa phương nơi có tài sản cho thuê.

+ Thời hạn khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

 

 

Tags: , , ,