Tìm hiểu về Giấy phép xây dựng

Giấy phép Xây dựng là gì? Cấp phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu mã nhất định), xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình.... Theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực …

[Xem thêm ]
Một số lưu ý đối với Giấy phép xây dựng từ 01/01/2021

Một số lưu ý đối với Giấy phép xây dựng từ 01/01/2021

Các công trình được miễn Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2021 gồm: – Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp. – Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, …

[Xem thêm ]