CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Lĩnh vực: Gia đình Cấp thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động : Cấp huyện Điều kiện về chủ thể của thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động + Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Tổ chức (không …

[Xem thêm ]