CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH

THỦ TỤC CẤP LẠI GCN CHO CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BAỌ LỰC GIA ĐÌNH
THỦ TỤC CẤP LẠI GCN CHO CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BAỌ LỰC GIA ĐÌNH
  1. Lĩnh vực: Gia đình

  2. Cấp thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động : Cấp huyện

  3. Điều kiện về chủ thể của thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động

+ Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

  1. Cơ quan có thẩm quyền: Uỷ ban Nhân Dân cấp Huyện

  2. Thành phần hồ sơ cho thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động: 01 bộ

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ( Bản chính )

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng) ( Bản chính)

+Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)

  1. Cách thức thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động 

+ Trực tiếp

+Dịch vụ bưu chính

  1. Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

  2. Trình tự thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động

+ Bước 1:Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập đã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Bước 2: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Nếu không đồng ý việc cấp lại, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.+ Bước 3: Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp lại) cho Phòng Văn hoá, Thông tin để theo dõi, quản lý.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

 

 

Tags: , , ,