Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án

Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé! Khi quyết định vụ án dân sự, tuỳ trường hợp Toà án ra bản án hoặc quyết định tố tụng để giải quyết. Bản án, quyết định cuối cùng của Tòa án phải được chấp hành nghiêm chỉnh. Nguyên tắc này …

[Xem thêm ]