XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG
XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ, LƯU TRỮ HỒ SƠ XÂY DỰNG

Theo quy định tại Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, chủ thể vi phạm quy định về quản lí và lưu trữ hồ sơ có mức xử phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn xử phạt vi phạm quy định về quản lí, lưu trữ hồ sơ xây dựng trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Quy định về quản lí, lưu trữ hồ sơ xây dựng

Quy định về lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình được quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD được ban hành ngày 26/10/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016 cụ thể như sau:

+ Chủ đầu tư tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng trước khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng theo danh mục quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình lập và lưu trữ hồ sơ đối với phần việc do mình thực hiện.

+ Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 7 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 5 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi hạng mục công trình, công trình xây dựng được vào sử dụng.

Xem thêm: Luật xây dựng sửa đổi 2020.

+ Chủ đầu tư tổ chức lập một bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này, bàn giao cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ này trong suốt quá trình khai thác và sử dụng công trình.

+ Trong trường hợp đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng từng phần thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình đối với phần công trình được đưa vào sử dụng.

+ Hồ sơ được nộp vào Lưu trữ lịch sử của công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Xử phạt vi phạm quy định về quản lí, lưu trữ hồ sơ xây dựng

Căn cứ theo Nghị định 16/2022/ND-CP, xử phạt vi phạm quy định về quản lí, lưu trữ hồ sơ xây dựng được quy định như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối  với chủ thẻ có một trong các hành vi vi phạm:

+ Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định.

Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn có thể phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,