VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, SỬ DỤNG SỐ LIỆU, TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, SỬ DỤNG SỐ LIỆU, TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, SỬ DỤNG SỐ LIỆU, TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Theo nghị định mới số 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng có mức xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Mức xử phạt hành chính

Căn cứ theo quy định tại điều 26 Nghị định 16/2022/ND-CP, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng sẽ bị xử phạt trong từng trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp 1: Cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận.

=> Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

– Trường hợp 2: Đối với cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

=> Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Xem thêm: Luật xây dựng sửa đổi 2020.

– Trường hợp 3: Đối với cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý.

=> Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

– Trường hợp 4: Đối với  cá nhân, tổ chức có hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng sai tiêu chuẩn hoặc áp dụng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực.

=> Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể phải chịu các biện pháp khắc phục hậu quả theo Khoản 5 Điều 26 của Nghị định này. Cụ thể như sau:

+ Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý với hành vi  tại trường hợp 2 và 3 nêu trên đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng:

+ .Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật với trường hợp 4 Đối với các công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486.

Tags: ,