VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH?

Để công trình xây dựng được thi công một cách có hiệu quả, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian cũng như về chất lượng công trình, thì việc thi công xây dựng công trình phải có sự quản lí và giám sát. Vậy  cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lí

Nghị định 16/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thế nào là giám sát thi công công trình?

Giám sát thi công công trình là hoạt động theo dõi quá trình thi công tại công trường,  để đảm bảo chất lượng, khối lượng tuân theo thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, vấn đề về tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vấn đề vệ sinh môi trường.

Theo quy định của Luật xây dựng năm 2014: Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong  thi công xây dựng.

Yêu cầu đối với giám sát thi công công trình

+ Việc giám sát thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc.

+ Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

+ Phải t rung thực, khách quan và không vụ lợi.

Xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình

Căn cứ theo quy định tại điều 35 Nghị định 16/2022/ND-CP, cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình bị xử phạt trong từng trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chủ thể có một trong các hành vi: 

+ Không thực hiện việc giám sát thi công theo    quy định.

+ Thực hiện việc    k ý hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp.

+ Không thực hiện   lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo đúng quy định.

Xem thêm: Luật xây dựng sửa đổi 2020.

Trường hợp 2: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với chủ thể có một trong các hành vi: 

+ Có hành vi làm sai lệch kết quả giám sát thi công.

+ Để nhà thầu thi công sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt.

+ Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định.

+ Nghiệm thu công việc xây dựng không đúng theo quy định pháp luật.

+ Nhà thầu thực hiện việc  giám sát thi công xây dựng công trình không độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình đối với các công trình được đầu tư xây dựng      bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm nêu trên còn phải chịu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 điều 35 của Nghị định này.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486.

Tags: ,