VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA, KIỂM TRA, THU THẬP CHỨNG CỨ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA, KIỂM TRA, THU THẬP CHỨNG CỨ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA, KIỂM TRA, THU THẬP CHỨNG CỨ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Trong giải quyết các tranh chấp về đất đai, việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ là hết sức quan trọng bởi tài liệu chứng cứ lột tả một cách khách quan bản chất của sự việc, từ đó làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết. Vậy, đối với chủ thể vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai sẽ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ pháp lí

Luật đất đai 2013

Nghị định 91/2019/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Vi phạm cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ

+ Chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong thời hạn quy định.

+ Cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu.

+ Hết thời hạn yêu cầu mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ.

Xử phạt hành chính hành vi vi phạm về cung cấp thông tin đất đai

Căn cứ vào quy định tại điều 36 Nghị định 91/2019/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chủ thể vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai bị xử phạt trong từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai sau 07 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp.

=> Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trường hợp 2: Chủ thể có hành vi cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu (bằng văn bản) của người có trách nhiệm liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp.

=> Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Trường hợp 3: Đã hết thời hạn yêu cầu mà chủ thể không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp.

=> Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài hình thức xử phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền, chủ thể vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải cung cấp, cung cấp lại đầy đủ thông tin, giấy tờ, tài liệu đối với các trường hợp nêu trên.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?Ô?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,