LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN?

Qua thực tiễn thi hành, có thể thấy rằng nghĩa vụ cấp dưỡng cả về quy định pháp luật và cả thực tiễn áp dụng còn gây ra nhiều vướng mắc, bất cập cho cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là một số kiến nghị góp phần hoàn thiện vấn đề này: Một số những kiến nghị về hoàn thiện pháp luật Thứ …

[Xem thêm ]
NGUYÊN TẮC HÔN NHÂN TỰ NGUYỆN, TIẾN BỘ THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN

NGUYÊN TẮC HÔN NHÂN TỰ NGUYỆN, TIẾN BỘ THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN

1.  Về khái niệm hôn nhân - Có nhiều cách hiểu về khái niệm hôn nhân, nhưng chung quy lại có thể hiểu hôn nhân là sự liên kết giữa một bên là người đàn ông và bên còn lại là một người đàn bà nhằm thiết lập mối quan hệ vợ chồng (theo Luật HN&GĐ năm 2014) 2. Hiểu như thế nào về nguyên tắc hôn …

[Xem thêm ]
CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Hiểu như thế nào về tài sản riêng của vợ, chồng Tài sản riêng (TSR) của vợ chồng có thể hiểu là tài sản (vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản) mà thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của một bên vợ hoặc chồng, tách biệt với khối tài sản chung của hai người. Trên bình diện pháp luật về …

[Xem thêm ]

PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?

Tại Việt Nam, vấn đề MTHVMĐNĐ được quy định tại Điều 94, 95, 96, 97, 99, 100 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và được quy định tại Nghị định 10/2015/NĐ – CP 1. Quy định về đk của việc mang thai hộ đối với bên nhờ mang thai hộ Pháp luật hôn nhân đặt ra các điều kiện cụ thể của việc MTH đối với …

[Xem thêm ]
NHỮNG TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

NHỮNG TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Về khái niệm XĐ cha, mẹ, con là gì? Về vấn đề này đã có khá nhiều khái niệm được các nhà nghiên cứu đưa ra, tuy nhiên tựu chung lại về hàm ý thì có thể hiểu việc giải quyết và XĐ cha, mẹ, con tại là quá trình tìm kiếm, nhận diện tư cách cha, mẹ, con được thực hiện bởi trình tự và thủ tục của các …

[Xem thêm ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KẾT HÔN THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KẾT HÔN THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Bên cạnh những điểm tiến bộ và phù hợp,   PL HN&GĐ về vấn đề kết hôn vẫn còn một số những hạn chế và lỗ hổng. Vì vậy, nên đề xuất các giải pháp để PL ngày càng hoàn thiện hơn  Như sau: 1. PL về độ tuổi kết hôn (ĐTKH) - Theo quy định Pl thì ta thấy  tuổi để nam hoặc nữ có thể kết hôn đều …

[Xem thêm ]
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH VI KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH VI KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

1. Hủy việc kết hôn trái pháp luật (KHTPL) Đối với việc hủy KHTPL là do TA thực hiện theo yêu cầu của người có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật quy định tại Điều 10 Luật HN&GĐ 2014 và dựa vào nhiều căn cứ khác nhau. Cụ thể: Thứ nhất, về quan hệ nhân thân Hai bên trong quan hệ …

[Xem thêm ]
NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG KHÔNG ĐĂNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TỪ TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1978

NAM NỮ CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG KHÔNG ĐĂNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TỪ TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1978

1. Quy định của pháp luật về nam và nữ chung sống như vợ chồng với mà không đăng ký kết hôn trước ngày 3 tháng 1 năm 1978:  - Theo khoản 2, điều 44 của nghị định số 123/2015/NĐ-CP14. Quan hệ hôn nhân trong trường hợp này là kể từ ngày các bên xác lập chung sống với nhau như vợ chồng và không có …

[Xem thêm ]
TỔ CHỨC KẾT HÔN KHI CHƯA ĐỦ TUỔI XỬ PHẠT RA SAO?

TỔ CHỨC KẾT HÔN KHI CHƯA ĐỦ TUỔI XỬ PHẠT RA SAO?

Theo Luật về Hôn nhân và Gia đình 2014, Điều 8 quy định về độ tuổi kết hôn giữa nam và nữ là Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nêu chưa đăng ký kết hôn nhưng tổ chức đám cưới cho người chưa đủ tuổi liệu có vi phạm pháp luật không? CĂN CỨ PHÁP LÝ Theo Khoản 8, Điều 3, …

[Xem thêm ]
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HÔN NHÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HÔN NHÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

Một số lưu ý về hôn nhân giữa vợ và chồng Hôn nhân giữa vợ và chồng theo quy định pháp luật được hiểu như sau: Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết …

[Xem thêm ]