CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE Khám sức khỏe người lái xe  là thủ tục bắt buộc nhằm đảm bảo người đủ sức khỏe được điều khiển tham gia giao thông theo quy định.Từ đó,  những người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp cấp bằng lái xe không đúng, cấp cho người không đủ …

[Xem thêm ]

MẪU PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 2 MỚI NHẤT NĂM 2022

Phiếu lý lịch tư pháp thường được yêu cầu trong hồ sơ xin việc, hồ sơ xin nhân con nuôi,...Tuy nhiên, mẫu phiếu này còn khá xa lạ đối với nhiều người. Chính vì thế, hôm nay SJKLAW sẽ cung cấp đến bạn đọc hai mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mới nhất năm 2022. MẪU PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ …

[Xem thêm ]

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA, KIỂM TRA, THU THẬP CHỨNG CỨ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Trong giải quyết các tranh chấp về đất đai, việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ là hết sức quan trọng bởi tài liệu chứng cứ lột tả một cách khách quan bản chất của sự việc, từ đó làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết. Vậy, đối với chủ thể vi phạm quy định về cung …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

Khoản 6 điều 13 luật đất đai 2013 đã quy định chi tiết về khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA ĐẤT

THỦ TỤC TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA ĐẤT

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. - Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Điều kiện về …

[Xem thêm ]
GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NGOÀI KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ

GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NGOÀI KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cơ quan thực hiện: ăn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Thành phần hồ sơ:01 bộ + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu + Bản gốc Giấy …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận thủ tục xoá đăng kí cho thuê, cho thuê lại, góp vốn : + Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. + Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Cơ quan …

[Xem thêm ]
CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO TRONG NĂM

CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO TRONG NĂM

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định căn cứu để phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau – Hộ nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực thành …

[Xem thêm ]
CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO PHÁT SINH TRONG NĂM

CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO PHÁT SINH TRONG NĂM

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định căn cứu để phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau – Hộ nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực …

[Xem thêm ]
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, là một trong những hình thức và phương thức hoạt động của hệ thống trợ giúp xã hội là nơi các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt tìm đến để nương tựa và vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, cơ sở trợ giúp xã hội …

[Xem thêm ]