THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH SAU KHI XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Đăng ký lại hộ tịch sau khi thay đổi giới tính là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, được quy định tại Điều 36, Bộ luật Dân sự 2015. Các đối tượng thuộc vào trường hợp tại Khoản 1, Điều 36 có nghĩa vụ đăng ký hộ tích tại cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật. Bao gồm: Trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

Các trường hợp cụ thể được quy định tại Nghị định 01/VBHN-BYT. Chương II của Nghị định tại Điều 5 và 6 quy định nội dung về Tiêu chuẩn y tế xác định khuyết tật bẩm sinh về giới tính và Tiêu chuẩn y tế xác định giới tính chưa được định hình chính xác. Trong đó các trường hợp được can thiệp bao gồm: Nam lưỡng giới giả nữ; Nữ lưỡng giới giả nam; Lưỡng giới thật; Bộ phận sinh dục chưa được biệt hoá hoàn toàn và không thể xác định chính xác là nam hay nữ.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH SAU KHI XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

Hồ sơ đề nghị

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 7,Nghị định 88/2008/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Đơn đề nghị xác định lại giới tính theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp xác định lại giới tính cho người chưa đủ 16 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó phải có đơn đề nghị; trường hợp xác định lại giới tính cho người từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì trong đơn đề nghị phải có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó;

– Bản sao các loại giấy khai sinh, CMND hoặc CCCD gắn chip, sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu.

– Cơ sở y tế đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ can thiệp y học theo trình tự luật định và cấp giấy chứng nhận y tế cho cho người đã được xác định lại giới tính theo mẫu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (Điều 10, Nghị định 01/VBHN-CP).

Đăng ký thay đổi thông tin hộ tịch

Căn cứ theo Điều 28, Luật hộ tịch năm 2014 về thủ tục đăng ký  thay đổi và cải chính hộ tịch. Nếu giấy tờ, thủ tục thay đổi hộ tịch hợp pháp thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486