NGHỈ VIỆC KHI MANG THAI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

NGHỈ VIỆC KHI MANG THAI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
NGHỈ VIỆC KHI MANG THAI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Câu hỏi: Tôi là lao động nữ tại công ty C. Khi mang thai, tôi đã xin nghỉ việc tại công ty, tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi, đối với trường hợp NGHỈ VIỆC KHI MANG THAI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN không? SJKLAW đưa ra tư vấn dưới đây

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Xem thêm: CHẾ ĐỘ THAI SẢN VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Căn cứ theo Điều 31 Luật BHXH 2014, người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn nên xem xét thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã đủ 6 tháng chưa, và có trước khi sinh con 1 năm không. Nếu đủ những yêu cầu trên, bạn hoàn toàn được hưởng chế độ thai sản với mức tính dưới đây

Mức hưởng = (M x 100% x Số tháng nghỉ việc do sinh con) + 2 lần x Lương cơ sở

Trong đó:

+ M: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

+ Mức lương cơ sở năm 2022: 1.490.000 đồng/tháng


Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: , ,