MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ VÀO THỜI GIAN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ VÀO THỜI GIAN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Miễn, giảm tiền thuê đất là chính sách tài chính về đất đai của Nhà nước đối với người dân. Việc thực hiện chính sách này mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ người dân của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu. Vậy trong thời gian tạm ngừng hoạt động, việc miễn giảm tiền thuê …

[Xem thêm ]

CẤP ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

CẤP ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Một cửa Cơ quan thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường Điều kiện về chủ thể khi cấp đổi, cấp lại chứng chỉ đất: – Có trình độ chuyên môn theo quy …

[Xem thêm ]
XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phần hồ sơ:01 bộ - Phiếu yêu cầu xóa đăng ký - Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm - Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng …

[Xem thêm ]
XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Vi phạm pháp luật đất đai là hành vi trái pháp luật, được thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý, xâm phạm tới quyền lợi của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử …

[Xem thêm ]
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP XÃ

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP XÃ

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức Điều kiện về chủ thể: Theo quy định tại khoản 1 điều 29 Luật Tố cáo 2018: …

[Xem thêm ]

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 “ tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. Các loại tranh chấp đất đai 2.1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất -  Tranh chấp giữa …

[Xem thêm ]
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Trong khoa học pháp lý, thủ tục hành chính được hiểu là cách thức, trình tự thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản lý hành chính của các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy …

[Xem thêm ]
QUYỀN LỰA CHỌN HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT

QUYỀN LỰA CHỌN HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT

QUYỀN LỰA CHỌN HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Ngày nay, những vấn đề liên quan đến đất đai ngày càng đa dạng, tương đối phức tạp và được nhiều người quan tâm, trong đó có việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho …

[Xem thêm ]