HƯỞNG TRỢ CẤP MAI TÁNG KHI MẤT DO TAI NẠN GIAO THÔNG

HƯỞNG TRỢ CẤP MAI TÁNG KHI MẤT DO TAI NẠN GIAO THÔNG
HƯỞNG TRỢ CẤP MAI TÁNG KHI MẤT DO TAI NẠN GIAO THÔNG

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Con gái tôi làm việc tại công ty B và được công ty đóng bảo hiểm bắt buộc. Chẳng may con gái tôi gặp tai nạn giao thông qua đời. Gia đình tôi có được hưởng trợ cấp để lo mai táng cho con không? Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời

Trường hợp của bác về vấn đề hưởng trợ cấp mai táng khi mất do tai nạn giao thông; SJKLAW xin đưa ra tư vấn như sau

Thứ nhất, căn cứ Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

  1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:
  2. b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  3. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết”.

Gia đình được hưởng trợ cấp mai táng, khi người lao động mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mất trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Như vậy, việc con gái bác mất do tai nạn giao động phải thuộc trường hợp tai nạn lao động thì gia đình mới được hưởng trợ cấp mai táng.

xem thêm: HƯỞNG TRỢ CẤP MAI TÁNG KHI MẤT DO TAI NẠN LAO ĐỘNG

Thứ hai, căn cứ theo Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động năm  2015, khi người lao động gặp tai nạn giao thông trên tuyến đường từ nơi làm việc về nơi ở hoặc từ nơi ở đến nơi làm việc; hoặc trên đường đang thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Như vậy, cần chứng minh được việc con gái bạn mất do tai nạn lao động dựa vào Biên bản điều tra tai nạn giao thông. Nếu chứng minh được, gia đình sẽ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở (14.900.000 đồng).

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

Tags: , , ,