ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON KHI MANG THAI HỘ

"<yoastmark

Câu hỏi: Vợ chồng tôi bị hiếm muộn đã lâu, nên có nhờ người thân mang thai hộ. Khi đăng ký khai sinh cho con khi mang thai hộ, mục cha mẹ chúng tôi với điền như thế nào? Thủ tục có gì khác với đăng ký khai sinh bình thường không? Tôi cảm ơn.

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại Điều 94 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:”Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra.”. Như vậy, em bé được sinh ra nhờ mang thai hộ là con của anh chị xét cả về tính pháp lý hay tính huyết thống. Chính vì thế, trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con khi mang thai hộ thuộc về vợ chồng anh chị; và mục tên cha, mẹ sẽ để trên anh chị.

Về cơ bản, thủ tục đăng ký khai sinh cho con do mang thai hộ khá giống thủ tục đăng ký khai sinh bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý các ý sau khi làm thủ tục giấy cấp giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư 34/2015/TT-BYT:

-Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ; (theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này)
-Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính)
-Em bé sinh ra do kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy khai sinh theo Mẫu quy định
-Sau khi được cấp giấy chứng sinh, cha hoặc mẹ của trẻ được sinh nhờ mang thai hộ nộp kèm tờ khai đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ.

Tags: , , ,