Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 2

Hello lại là mình đây, sau đây hãy cùng mình tìm hiểu về kiến thức trong lĩnh vực tố tụng dân sự nhé!

Chỉ ra vài nội dung sửa đổi trong BLTTDS
Chỉ ra vài nội dung sửa đổi trong BLTTDS

– Ai tham gia vào quá trình tố tụng quy định trong BLTTDS:

+ Các bên: Thêm người khác yêu cầu giải quyết việc dân sự. Người có quyền lợi, nghĩa vụ dân sự.

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên: Điểm mới là quyền yêu cầu tòa án xem xét, thu thập tài liệu, chứng cứ. Bạn có quyền biết, ghi chú và sao chép các tài liệu và bằng chứng do các bên khác gửi. Những người tham gia có nghĩa vụ gửi một bản sao của tài liệu và bằng chứng cho những người tham gia khác.

+ Thay đổi thủ tục tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan: Bổ sung đại diện tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

+ Bổ sung thủ tục yêu cầu Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng.

+ Người đại diện: Có thể là thể nhân hoặc tập đoàn. Tổ chức đại diện của Tập thể lao động là đại diện theo pháp luật của Tập thể lao động, nếu được người lao động đồng ý.

– Bằng chứng: Chương 7 BLTTDS. Cần có bằng chứng để đảm bảo quá trình tố tụng.

+ Điều 91-BLTTDS: Nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh.

Tuy nhiên, người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ phải chứng minh sự sơ suất của tổ chức hoặc cá nhân xử lý hàng hóa hoặc dịch vụ. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện. Người lao động có quyền yêu cầu Tòa án tìm kiếm chứng cứ từ người sử dụng lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong một số trường hợp, bị đơn có trách nhiệm chứng minh để bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt thòi.

+ Tìm kiếm chứng cứ: Với việc thông qua luật cũ, BLDS 2015 công nhận tin nhắn điện tử và dữ liệu ở dạng trao đổi dữ liệu điện tử, văn bản điện tử, thư điện tử, điện tín…, điện tín, fax và các hình thức tương tự khác. Theo yêu cầu của pháp luật. Các tài liệu ghi lại các sự kiện hoặc hành động pháp lý do nhân viên hiện trường thực hiện cũng như các tài liệu được công chứng, chứng thực được coi là bằng chứng nếu được thu thập, chứng thực hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

+ Điều 96 – BLTTDS: Giao nộp tài liệu, chứng cứ:

Có quy định chặt chẽ về thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, nếu thiếu thì Tòa án có quyền yêu cầu đương sự bổ sung, nếu các bên liên quan không cung cấp hoặc cung cấp sau khi vụ án đã được đưa ra Tòa án thì Tòa án chỉ thụ lý làm chứng cứ nếu có lý do chính đáng. Đương sự có quyền nộp thêm chứng cứ vào tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết. Khi đương sự nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì phải sao và gửi chứng cứ cho Tòa án.

Họ phải sao chép và gửi các tài liệu, bằng chứng này cho các bên liên quan khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ ngoài việc cung cấp bằng chứng công khai.

Xem thêm: Chỉ ra một số nội dung sẽ sửa đổi trong BLTTDS phần 3

+ Xác minh, thu thập chứng cứ (Điều 97): Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ. Trường hợp không thu thập được thì yêu cầu tòa án thu bằng cách trưng cầu giám định, định giá tài sản, v.v. Điều này thể hiện trách nhiệm, vai trò của tòa án, thẩm phán trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ.

– Biện pháp tạm thời: BLDS năm 2015 bổ sung 4 biện pháp tạm thời như sau: Cấm xuất cảnh đối với con nợ; Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; đình chỉ hoạt động đóng thầu, đấu thầu; dừng tàu bay, tàu biển để bảo đảm việc giải quyết vụ việc.

– Chi phí tố tụng: Bổ sung chi phí khám, giám định tại chỗ, chi phí ủy thác tư pháp ở nước ngoài. Nếu các bên liên quan không trả chi phí tố tụng, họ được coi là đã từ bỏ yêu cầu của mình. – Dịch vụ văn bản: Bổ sung thủ tục chuyển phát, tống đạt và thông báo bằng phương tiện điện tử.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags: ,