Bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần
Bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động đã được nghe rất nhiều về cụm từ Bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, điều kiện được hưởng BHXH một lần, trợ cấp BHXH một lần, mức hưởng BHXH một lần như thế nào, nhiều người còn chưa năm rõ. Bài viết dưới đây, SJKLAW sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về BHXH một lần.

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc (Điều 60 Luật BHXH 2014)

a.Điều kiện được hưởng BHXH một lần 

NLĐ thuộc đối tượng BHXH bắt buộc (khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014) thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn đóng chưa đủ 15 năm đóng BHXH) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

– NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc

– Người tham gia BHXH tự nguyện chưa đủ 20 năm đóng BHXH và sau một năm không tiếp tục đóng BHXH

-NLĐ ra nước ngoài để định cư.

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng: ung thư, nhiễm HIV – AIDS,…và những bệnh nguy hiểm khác theo quy định của Bộ Y tế.

Xem thêm: THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN NĂM 2022

– NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

b. Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, theo mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (những năm đóng trước năm 2014);

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (những năm đóng từ năm 2014 trở đi);

– Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện (Điều 77 Luật BHXH 2014)

a. Điều kiện được hưởng BHXH một lần 

NLĐ thuộc đối tương BHXH tự nguyện (khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014) thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ điều kiện về tuổi (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

b. Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện; trừ trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486